Link do strony z postępowaniem: 
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-2f6e0927-10fb-11ee-9355-06954b8c6cb9
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Odpowiedź na pytania - pobierz

Odpowiedź na pytania - pobierz

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 
 
 
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-b5b12908-0f54-11ee-9355-06954b8c6cb9
 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

Dokumentacja projektowa - pobierz

 
Odpowiedź na pytanie - pobierz
 
 
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz
 
Wybór oferty - pobierz

 

 
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-fa55ab9f-02c7-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 

Numer referencyjny postępowania
2/ZP/2023
Identyfikator postępowania ocds-148610-10658448-e276-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

 

Numer referencyjny postępowania

1/ZP/2023

 

Identyfikator postępowania

ocds-148610-e56f1d43-a2e8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

strona z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e56f1d43-a2e8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Załączniki - pobierz

 

4. Odpowiedź na pytania w postępowaniu nr 1/ZP/2023 - pobierz

 

5. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

6. Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

7. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert - pobierz

 

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty we wskazanych częściach - pobierz

9. Informacja o unieważnieniu postępowania we wskazanych częściach - pobierz