Znak sprawy: 14/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 2 - pobierz

4. Załącznik nr. 3 - pobierz

5. Załącznik nr. 4 - pobierz

6. Załącznik nr. 5 - pobierz

7. Załącznik nr. 6 - pobierz

8. Przedmiar - pobierz

9. Specyfikacja techniczna - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

Znak sprawy: 13/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 2 - pobierz

4. Załącznik nr. 3 - pobierz

5. Załącznik nr. 4 - pobierz

6. Załącznik nr. 5 - pobierz

7. Załącznik nr. 6 - pobierz

8. Przedmiar - pobierz

9. Specyfikacja techniczna - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

10. Ogłoszenie o zmianie zamówienia - pobierz

11. INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Znak sprawy: 11/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 2 - pobierz

4. Załącznik nr. 3 - pobierz

5. Załącznik nr. 4 - pobierz

6. Załącznik nr. 5 - pobierz

7. Załącznik nr. 6 - pobierz

8. Przedmiar - pobierz

9. Specyfikacja techniczna - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

Znak sprawy: 10/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 2 - pobierz

4. Załącznik nr. 3 - pobierz

5. Załącznik nr. 4 - pobierz

6. Załącznik nr. 5 - pobierz

7. Załącznik nr. 6 - pobierz

8. Przedmiar - pobierz

9. Specyfikacja techniczna - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA -

pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP 00114682/01

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

9. Specyfikacja techniczna wymiany skrzynek - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz