Usługa realizacji programu edukacyjno-kulturowego w ramach projektu nr. 2020-1-PMU-3264 pt.: „Międzynarodowe projekty edukacyjne - szansa na lepszą przyszłość”

pobierz

Usługę transportową w ramach projektu nr. 2020-1-PMU-3264 pt.: „Międzynarodowe projekty edukacyjne - szansa na lepszą przyszłość”

pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Opis kryteriów - pobierz