Zapytanie ofertowe - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Specyfikacja techniczna - pobierz

Informacja z otwarcie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/ZO/2022 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Projekt umowy - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Projekt umowy - pobierz