Planowane kierunki kształcenia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

na rok szkolny 2024/25

 

Nazwa zawodu

Planowana ilość klas/uczniów

Technikum pięcioletnie po szkole podstawowej

Technik weterynarii

1; 24 uczniów

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1; 24 uczniów

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

1; 24 uczniów

Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia

Mechanik - Operator pojazdów i maszyn rolniczych

1; 24 uczniów

Kurs Rolnik

Prowadzenie produkcji rolniczej kwalifikacja: ROL.04 - 613003

1; 20 słuchaczy

 

Szkoła prowadzi nabór elektroniczny do szkoły dziennej - https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

natomiast na kursy zapisy bezpośrednio w sekretariacie szkoły

 

Podanie o przyjęcie do internatupobierz

 

Więcej informacji w materiałach promocyjnych:

Film promocyjny

ZSCKR Okszów - film promocyjny 2021 - YouTube

Prezentacja zawodów

ZSCKR Okszów - prezentacja zawodów - YouTube

Promocja Szkoły ZSCKR Okszów 2019 |RolniczeTeamLubelskie| - YouTube