Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów

 

 


Zestaw podręczników  2023-2024 - pobierz

 


 


Dni otwarte Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Program wydarzenia dostępny jest pod linkiem
https://up.lublin.pl/blog/letni-dzien-otwarty-2023/

 


Deklaracja maturalna 2023 - pobierz

 


 

 


Harmonogram egzaminów z kwalifikacji  w sesji czerwiec-lipiec 2021 – 21 czerwca 2021 r. - pobierz

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku - pobierz

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku
AKTUALIZACJA nr 1 - pobierz

 


Ze względu na przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia zajęcia teoretyczne i praktyczne będą realizowane zdalnie tak jak obecnie.

 


Deklarację przystąpienia do poprawkowego  egzaminu z kwalifikacji - pobierz

 

 


Godziny pracy biblioteki

od 2 listopada

Poniedziałek

730

1500

Wtorek

730

1450

Środa

730

1500

Czwartek

730

1250

piątek

730

1405

 


Microsoft Teams

instrukcja dla ucznia i rodziców - pobierz

 


Aktywacja m-legitymacji

 

 


Deklaracja maturalna - pobierz

 


Karty zaliczenie praktyk

TMR kl III - pobierz

TMR kl IV - pobierz

TŻ kl III - pobierz

TŻ kl IV - pobierz

 

 

 


Spotkania z rodzicami uczniów

 

Środa 2 IX 2020r.

godz. 1515

- klasy pierwsze: 1 BT; 1 PTL; 1 BB – sala gimnastyczna

        godz. 1530

- klasy: 2 PTL, 2 P4L, 2 BT – w salach lekcyjnych z wychowawcami

 

Czwartek 3 IX 2020r.

                 godz. 1515

        - pozostałe klasy (2 B4, 2 BB, 3 BT, 3 PT, 3 BB, 4 BTP) w salach lekcyjnych z wychowawcami.

 


Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19 - pobierz

 


Procedury regulujące funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii COVID-19  - pobierz

 


Konsultacje z nauczycielami - wytyczne GIS_MZ - pobierz

Zgoda na konsultacje - pobierz

 


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów - pobierz

Konsultacja z nauczycielami - wytyczne - pobierz

 


Harmonogram egzaminów z kwalifikacji  w sesji czerwiec-lipiec 2020 – 23 czerwca 2020 r.

(część  pisemna) - pobierz

 

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji  w sesji czerwiec-lipiec 2020 – 22 czerwca 2020 r.

(część  praktyczna – model D – dokumentacja) - pobierz

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - pobierz

 


Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczniowej mogą składać deklaracje na egzamin poprawkowy (sesja czerwcowa) do 31 marca drogą mailową (skan) na adres szkoły. Wzór deklaracji w załączeniu

Pobierz

 


Źródło: https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.

Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności.

To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach. Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

1.Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

 1. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,
 2. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,
 3. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki, pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,
 4. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,
 5. jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2.Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

 1. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,
 2. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
 3. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
 4. odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
 5. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.

3.W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:

 1. sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
 2. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela, wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

4.Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

5.W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6.Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.

7.Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

8.Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

 

EGZAMIN MATURALNY

 

MATERIAŁY POWTÓRZENIOWE DLA MATURZYSTÓW

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas przygotowań do egzaminu maturalnego. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/) , które zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy. Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/ ) oraz wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019 (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/) .

Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych miniarkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej.

Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/ ). Warto je obejrzeć wspólnie z uczniami oraz omówić, np. podczas wideokonferencji (jeżeli istnieje taka możliwość).

CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf ) i przykładowe nagrania (https://cke.gov.pl/egzamin-matur alny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/ ).

Wszystkie te materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i stanowić element wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Planuje się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Szczegółowy harmonogram i sposób przeprowadzenia próbnego egzaminu zostaną ogłoszone na stronach internetowych CKE i MEN. Arkusze zostaną zamieszczone na stronach internetowych CKE, OKE i MEN do pobrania przez uczniów.

Uczniowie będą mogli:

 1. przesłać rozwiązania zadań otwartych do nauczyciela, który uczy ich danego przedmiotu; w przypadku przedmiotów przyrodniczych, w których problemem może być zapisywanie skomplikowanych wzorów i formuł, uczniowie mogą zrobić zdjęcie rozwiązania zapisanego odręcznie i przesłać taką fotografię do sprawdzenia;
 2. sprawdzić poprawność odpowiedzi i spróbować ocenić swoją pracę samodzielnie, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania, które zostaną opublikowane po południu w dniu egzaminu.

Niezależnie od tego, które z rozwiązań zostanie wybrane, warto spędzić z uczniami trochę czasu wspólnie, aby omówić albo same zadania i przykładowe rozwiązania, albo rozwiązania uczniowskie. Można to zrobić, wykorzystując narzędzia internetowe, np.:

1.organizując spotkanie on-line z wykorzystaniem wybranego narzędzia telekonferencyjnego;

2.zakładając grupę na platformie edukacyjnej;

3.prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę.

Korzystając z tych form i narzędzi pracy, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie w sieci.


Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa planuje się w najbliższym czasie przejście na nauczanie na odległość z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, poczty internetowej, komunikatorów i platform edukacyjnych. Uczniowie, którzy nie założyli konta w dzienniku elektronicznym lub nie podali danych kontaktowych wychowawcom powinni to uzupełnić jak najszybciej.

wicedyrektor

Wojciech Dyczko