Rekrutacja do projektu Erasmus + 2024 Projekt skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/24 kształcą się na kierunkach: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik żywienia i usług gastronomicznych. Grupą wyjściową przy naborze są uczniowie klas czwartych.

W przypadku braku uczniów chętnych lub spełniających kryteria naboru dopuszcza się możliwość udziału w projekcie uczniów klas młodszych. Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu wezmą udział w zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w Grecji w terminie 19.05 – 01.06.2024r. Przed rozpoczęciem mobilności zakwalifikowani uczestnicy i uczniowie z listy rezerwowej w ramach projektu wezmą udział w zajęciach przygotowawczych, które odbędą w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie.

Szczegóły naboru do projektu w Regulaminie rekrutacji.

Regulamin

W ramach projektu wyjeżdżamy na 2 tygodnie do Grecji! - najważniejsze informacje - pobierz prezentację

 

Projekt  2022-1-PL01-KA121-VET-000061594 wkracza w fazę realizacji. W ramach projektu, młodzież naszej szkoły wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz umiejętności uczniów w obszarze kształcenia zawodowego na wybranych profilach nauczania. Pobyt w Grecji to znakomita okazja do zdobycia pierwszych, cennych doświadczeń na zagranicznym rynku pracy, co w połączeniu z certyfikatami, jakie otrzymają uczestnicy projektu, znaczącą poprawi wizerunek osób rozpoczynających karierę zawodową. Oprócz kompetencji zawodowych, dzięki bogatemu programowi kulturowemu można będzie również poznać tradycje, zwyczaje oraz zabytki starożytnej Grecji.

Działania projektowe współfinansowane są przez Unię Europejską, z programu ERASMUS+. Pozyskana przez szkołę dotacja w całości pokrywa koszty uczestnictwa w projekcie, co oznacza, iż dla każdego zakwalifikowanego ucznia mobilność kształcenia zawodowego oraz wydarzenia towarzyszące są całkowicie bezpłatne.

Udział w projekcie to doskonała szansa do rozwoju zawodowego, językowego, kulturowego i osobistego. Możliwość realizacji kształcenia poza szkołą to okazją do przeżycia wspaniałej przygody edukacyjnej.

Wszystkie szczegóły realizowanych działań dostępne są u Koordynatora Projektu Pana Michała Krygowskiego lub u Pani Małgorzaty Błaszak.

Regulamin - pobierz

Formularz - pobierz

Podsumowanie projektu pt. "Miło was widzieć" nr 2021-1-PMU-4079 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzień 1

Zostaliśmy bardzo ciepło przywitani przez nauczycieli i młodzież z gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach. Dzień spędziliśmy na integracji i poznawaniu siebie. 

Dzień 2

Zwiedziliśmy Pałac Balińskich w Jaszunach. Miejsce pamięta niejedną wybitną osobowość: litewskich magnatów Radziwiłłów, profesorów Uniwersytetu Wileńskiego Jana i Jędrzeja Śniadeckich, historyka i publicystę Michała Balińskiego i poetę Juliusza Słowackiego.

Po południu odbyły się zajęcia edukacyjne. Prezentowaliśmy nasz region, historię Chełma i okolic oraz profil naszej szkoły.

Dzień 3

Ten dzień był dla nas doskonałą lekcją patriotyzmu. Pani Jadwiga Wosk przedstawiła sylwetkę Józefa Piłsudskiego - patrona naszej szkoły. Postać Marszałka Polski jest doskonale znana zarówno nam, jak i Polakom mieszkającym na Wileńszczyźnie. Uczniowie recytowali "Inwokację" z utworu „Pan Tadeusz” A Mickiewicza. Recytacja wiersza W. Szymborskiej "Gawęda o miłości ziemi ojczystej" spowodowała łzy wzruszenia. Obie szkoły zaprezentowały polskie stroje ludowe. Na zakończenie dnia patriotycznego, wspólne odśpiewano najważniejsze pieśni patriotyczne dla naszego narodu.

GALERIA

Uczniowie klas II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum weterynarii z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie uczestniczyli w październiku w dwutygodniowych praktykach zawodowych we Włoszech w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (program Erasmus +).

Udział w zagranicznych praktykach zawodowych umożliwił:

  • podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych i językowych naszych uczniów oraz skuteczności komunikacji społecznej;
  • zdobycie dokumentu Europass Mobilność umożliwiającego potwierdzanie doświadczenia zawodowego w CV, co wpłynie zapewne na  łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy;
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu żywienia zbiorowego, sporządzania oraz wydawania potraw, obsługi konsumenta; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt w gabinetach weterynaryjnych;
  • zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy z pracodawcami UE;
  • poznanie kultury oraz obyczajów włoskich poprzez zwiedzanie Bolonii, Wenecji, San Marino oraz wielu ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych we Włoszech.

 

 

GALERIA