Zajęcia dla kursów kwalifikacyjnych RL3

oraz R04 w zawodzie Rolnik i zaocznej
Branżowej Szkoły II stopnia rozpoczynają się 11 września o godzinie 1500.

Zajęcia zaplanowane są także w sobotę od 800.

Dokładny plan zajęć  będzie podany

na pierwszym spotkaniu w piątek.

Zapraszamy słuchaczy!!!