95-lecie Szkoły Rolniczej w Okszowie

 

W dniu 16 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie im. Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileuszu 95-lecia Szkoły Rolniczej w Okszowie. Obchody patronatem honorowym objęła pani Beata Mazurek Wicemarszałek Sejmu RP Uroczyste obchody święta rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Okszowie. Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi szkoły. Zaproszeni goście, nauczyciele oraz młodzież ZSCKR złożyli kwiaty.

W ten sposób społeczność szkolna uczciła pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego Polaka, twórcę polskiej państwowości. Część oficjalną w szkole rozpoczął dyrektor szkoły, pan Bogusław Marczuk, który powitał dostojnych gości, absolwentów, rodziców, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz młodzież ZSCKR. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biura poselskiego pani Beaty Mazurek, kuratorium, kościoła, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek razem z pocztami sztandarowymi swoich szkół, kombatanci, lokalni przedsiębiorcy, dawni pracownicy oraz absolwenci placówki.

Z okazji jubileuszu szkoły nauczycielom i pracownikom przyznano odznaczenia państwowe za długoletnią pracę w służbie państwa. Złote medale otrzymali: pan Stanisław Buk, pan Zbigniew Latusek, pan Piotr Ostrowski, srebrny medal: pani Katarzyna Strup. Honorowe odznaki "Zasłużony dla rolnictwa" otrzymali: pani Edyta Szymczuk, pani Małgorzata Mamełka, pani Ceslava Tkacenko, pani Marzena Tomaszewska, pani Bożena Sobolewska, pani Aneta Musur, pan Leszek Strup, pan Krzysztof Sobolewski, pan Krzysztof Sutryk. Młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca "Okszowiacy" oraz uczniowie zaprezentowali montaż słowno muzyczny: Ku niepodległej. W przygotowaniu uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna.

 

Galeria

 


 

 

80-LECIE SZKOŁY ROLNICZEJ W OKSZOWIE

 

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

Jan Paweł II

 

Słowa Jana Pawła II były hasłem przewodnim obchodów 80-lecia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie.
W środę 19 listopada 2003 roku w siedzibie szkoły o godzinie 10.00 odbyła się jubileuszowa uroczystość, na którą przybyło kilkaset osób - uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście.
Uroczyste obchody 80-lecia ZSRCKU zapoczątkowała Msza Święta, którą w budynku szkoły celebrował metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński.


Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. Piętnastu nauczycieli otrzymało odznakę "Zasłużony dla Rolnictwa" przyznawaną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaki wręczył Andrzej Kurowski, wojewoda lubelski. Czterech pracowników otrzymało nagrody przyznane przez starostę powiatowego Kazimierza Stockiego.

Popiersie Patrona Szkoły

W trakcie uroczystości odsłonięto popiersie Patrona (zdjęcie obok) ufundowane przez przedsiębiorcę Lucjana Jagiełło .
Na jubileuszu obecni byli także Henryk Markiewicz - marszałek województwa lubelskiego, Adam Biela - senator RP oraz przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświaty, policji, straży pożarnej i delegacje szkół.
Gościem honorowym był pierwszy powojenny dyrektor szkoły pan Andrzej Marynowski.


Na uroczystość przyjechali także absolwenci m.in.


Adam Rychliczek - były samorządowiec, poseł i senator RP,
Waldemar Skibiński - prezes spółdzielni mleczarskiej Biomlek
i Marian Starowik - starosta lubartowski.

Z okazji 80-lecia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie odbyła się sesja naukowa, w trakcie której odbyły się cztery wykłady dotyczące Patrona Szkoły Józefa Piłsudskiego.
 

Galeria zdjęć >>

 

90-LECIE SZKOŁY ROLNICZEJ W OKSZOWIE

Elektroniczna wersja publikacji z okazji Jubileuszu:   tutaj>>

4 października 2013 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, jako kontynuator Szkoły Rolniczej, obchodził Jubileusz 90-lecia. Od 15 stycznia 1923 roku kształci sie tu młodzież w zawodach związanych z rolnictwem.
Uroczystość zainaugurowała msza święta w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, którą celebrował ksiądz biskup dr Mieczysław Cisło wraz z księdzem kanonikiem dziekanem Józefem Piłatem i księdzem kanonikiem Józefem Cwenerem.

Po mszy nastąpił przemarsz społeczności szkolnej, zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół, do budynku szkolnego. Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, ufundowaną przez absolwentów szkoły. Delegacje uczniów i absolwentów złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą patronowi szkoły.
Wszystkich uczestników uroczystości powitał dyrektor ZSCKR pan Bogusław Marczuk. Na obchody Jubileuszu przybyło wielu znakomitych gości, m.in. Beata Mazurek - poseł na Sejm RP, Marek Poznański - poseł na Sejm RP, Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agnieszka Miszczak-Płuciennik - Naczelnik Wydziału Finansowania Projektów Unijnych Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marian Starownik - Wicewojewoda Lubelski, Anna Dudek-Janiszewska - Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Maria Patra - Wicestarosta Chełmski, Jan Miszczuk - syn absolwenta Szkoły Rolniczej w Okszowie z 1936 roku, wójtowie gmin powiatu chełmskiego, dyrektorzy szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie, Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego Zarządu Oddziału w Krakowie oraz firm współpracujących ze szkołą.

Podczas obchodów uhonorowano pracowników szkoły odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Medale za Długoletnią Służbę otrzymali nauczyciele: Adam Cichowicz, Bolesław Kapuściński, Michał Krygowski. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono: Teresę Bidę, Małgorzatę Mamełka, Zbigniewa Latuska, Leszka Słupczyńskiego, Czesławę Tkaczenko. Medale "Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali: Bożena Kaczanowska, Witold Bąk, Maria Wróblewska, Jolanta Starzyńska, Władysława Kozorys, Irena Siwczyk, Piotr Gilowski, Grażyna Czopek, Urszula Bobczuk.

Po części oficjalnej uroczystości nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili uczniowie oraz szkolny Zespół Tańca Ludowego "Okszowiacy". Pani Katarzyna Strup kierowała przygotowaniem montażu słowno-muzycznego, nawiązującego do wydarzeń z życia codziennego szkoły. Dekoracje stanowiące tło akademii zaprojektowała  i kierowała ich wykonaniem pani Agnieszka Grzywaczewska. Grupę tancerzy Zespołu "Okszowiacy" przygotowała pani Katarzyna Zaborowska.

Na zakończenie obchodów Jubileuszu nastąpił czas wspomnień, zwiedzania szkoły i pamiątkowych zdjęć. Można było obejrzeć eksponaty z minionych lat, zgromadzone w Izbie Pamięci. Ekspozycję w nowym pomieszczeniu Izby Pamięci przygotowała pani Bożena Kaczanowska.

W stoisku z materiałami promocyjnymi szkoły można było zaopatrzyć się w wydawnictwa okolicznościowe, zawierające najważniejsze informacje z ostatnich lat działalności placówki. Goście i absolwenci naszej szkoły wpisywali się do kroniki szkolnej.

Panie Agnieszka Bartoszuk i Magdalena Szmit przygotowały razem z uczniami technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych "kawiarenkę", w której goście mogli odpocząć i poczęstować się pysznymi ciastkami. Wieczorem, o godzinie 18-tej rozpoczęło się IV Spotkanie Absolwentów naszej szkoły. Kolejne spotkanie już za 10 lat z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły.

Wiele elementów z obchodów Jubileuszu 90-lecia odbyło się dzięki życzliwości sponsorów i osób wspierających szkołę. Dziękujemy gorąco firmom: SM BIELUCH w Chełmie, Cukierni HETMAN, UNIROLP Spółka z o. o. Srebrzyszcze, firmie ASPRIM z Niedrzwicy, MŁYNAREK  SJ z Mojsławic, BOX-PLAN w Chełmie, AGRO-TERS SJ w Chełmie, Browarowi JAGIEŁŁO w Pokrówce, PUH FINO w Chełmie, Ubezpieczania EUROPA - Marek Mazurek, piekarni "Pokrówka" Bogusława Stangryciuka, GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Chełmie, firmie SESVANDERHAVE, Wschodniemu Bankowi Spółdzielczemu w Chełmie, Kazimierzowi Leposińskiemu - Gospodarstwo Rolne Pokrówka, Holuk Gospodarstwo Rolne Pokrówka.

Relacja fotograficzna z uroczystości 90-lecia>>

 Relacja fotograficzna - Zjazd Absolwentów>>