ZARZĄDZENIE Nr 9/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Józefa Piłsudskiego w Okszowie

z dnia 27.10.2021r.


w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Okszowie na podstawie: § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), zarządzam, co następuje:


 • 1.
 1. Zawiesza się czasowo, w okresie od dnia 27.10.2021 r. do dnia 01.11.2021 r. zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze prowadzone w formie stacjonarnej w klasie:

 

- 2 BT w terminie od 27.10.2021 r. do 30.10.2021 r. oraz

 

- 3 B4 i 2 BB w terminie od 27.10.2021 r. do 01.11.2021 r.

 

z powodu zagrożenia zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z wykorzystaniem platformy Teams oraz dziennika Vulcan.

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Józefa Piłsudskiego w Okszowie

z dnia 20.10.2021 r.


w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie na podstawie: § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), zarządzam, co następuje:


 • 1.
 1. Zawiesza się czasowo, w okresie od dnia 21.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r. zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze prowadzone w formie stacjonarnej w klasach:

- 2 PTL w terminie od 21.10.2021 – 25.10.2021

- 1 LT, 3PTL, 3P4L w terminie od 21.10.2021 – 28.10.2021

z powodu zagrożenia zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z wykorzystaniem platformy Teams oraz dziennika Vulcan.

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Józefa Piłsudskiego w Okszowie

z dnia 22.10.2021r.


w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Okszowie na podstawie: § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), zarządzam, co następuje:


 • 1.
 1. Zawiesza się czasowo, w okresie od dnia 22.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r. zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze prowadzone w formie stacjonarnej w klasie:

- 4 TŻ w terminie od 22.10.2021 r. – 28.10.2021 r.

z powodu zagrożenia zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z wykorzystaniem platformy Teams oraz dziennika Vulcan.

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 




Technik weterynarii

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 




Kucharz

 

 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 

 Mechanik - Operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Linki do stron o ZSCKR w Okszowie i kierunkach kształcenia

Promocja szkoły 2019r.:

https://m.youtube.com/watch?v=l7N-xTHb1FI

 

Klip reklamowy:

https://m.youtube.com/watch?v=SOusJ4NkHqg

 

Prezentacja zawodów:

https://m.youtube.com/watch?v=d7jz7S20j6M&t=47s

 

Bieg Business Run Lublin 2017r dla Mateusza Krzeszczyka:

https://m.youtube.com/watch?v=Et_ztaJH_30&t=16s

 

Prace polowe:

https://m.youtube.com/watch?v=LhN_c5RD96s&t=4s

 

Kiszonka z kukurydzy 2016r. cz.1

https://m.youtube.com/watch?v=KMUDKy1cSXY&t=3s

 

Kiszonka z kukurydzy 2016r. cz.2

https://m.youtube.com/watch?v=_0mE-tpKdI4&t=100s

 

Kiszonka z kukurydzy 2019r.:

https://m.youtube.com/watch?v=GS4RP_Lzz3k&t=40s

 

Sianokiszonki 2016r.:

https://m.youtube.com/watch?v=sSQD8C93TKs

 

Film instruktażowy - owijanie bel sianokiszonki:

https://m.youtube.com/watch?v=2YTkrt7iQ5g&t=1s