Kadra ZSCKR w Okszowie

Lp.

Nazwisko i Imię

 Nauczany przedmiot

1.           

Bartoszuk Agnieszka

przedmioty zawodowe w gastronomii

2.           

Bartylak  Andrzej

przedmioty zawodowe w weterynarii

3.           

Bąk Witold

język niemiecki

4.           

Biały Marian

nauka jazdy

5.           

Bida Teresa

wychowawca w internacie

6.           

Błaszak Małgorzata

wychowawca w internacie

7.           

Cielica  Marzena

matematyka

8.           

Dyczko Wojciech

z-ca dyrektora 

przedmioty zawodowe w weterynarii

9.           

Gaćkowski Anadrzej

nauka jazdy

10.        

Gilowska- Danicka Iwona

język angielski, wychowawca w internacie

11.        

Grzywaczewska Agnieszka

pedagog

12.        

Hanc Tomasz

informatyka

13.        

Kaczanowska Bożena

historia, geografia

14.        

Kapuściński Bolesław

wychowanie fizyczne

15.        

Kawiak Adam

przedmioty zawodowe w mechanizacji

16.        

Krawczuk Agnieszka

wychowanie fizyczne

17.        

Krupa Andrzej

przedmioty zawodowe w weterynarii

18.        

Krygowski Michał

kierownik szkolenia praktycznego

nauka jazdy

19.        

Kuczyński Janusz

fizyka

20.        

Kufel Anna

kierownik internatu,

wychowawca w internacie

21.        

Latusek Zbigniew

przedmioty zawodowe w mechanizacji

22.        

Lepianko-Grzywna Małgorzata

muzyka

23.        

Mamełka Małgorzata

biblioteka, język niemiecki

24.        

Marczuk Bogusław

dyrektor 

przedmioty zawodowe w weterynarii

25.        

Mazurek Piotr

pedagog, wychowawca w internacie

26.        

Oleksiejuk Honorata

przedmioty zawodowe w gastronomii

27.        

Ostrowski Piotr

przedmioty zawodowe w mechanizacji

28.        

Pągowski Tomasz

przedmioty zawodowe w mechanizacji

29.        

Piotrowska Katarzyna

język polski

30.        

Posturzyńska Małgorzata

biblioteka, przedmioty zawodowe

31.        

Sioma Robert

przedmioty zawodowe w mechanizacji

32.        

Słupczyński Leszek

przedmioty zawodowe w mechanizacji

33.        

Stefańska Agnieszka

biologia, chemia

34.        

Strelczuk Anna

religia

35.        

Strup Katarzyna

język polski, język rosyjski

36.        

Strup Leszek

przedmioty zawodowe w mechanizacji

37.        

Szpejda Agnieszka

wychowanie fizyczne

38.        

Szmit Magdalena

przedmioty zawodowe w gastronomii

39.        

Szmit Rafał

nauka jazdy

40.        

Szymański Marek

przedmioty zawodowe w mechanizacji

41.        

Szymczuk Edyta

przedmioty ekonomiczne

42.        

Tkačenko Česlava

język angielski

43.        

Tomaszewska Agnieszka

matematyka, fizyka

44.        

Tomaszewska Marzena

przedmioty zawodowe w weterynarii

45.        

Tyrawski Jan

przedmioty zawodowe w mechanizacji

46.        

Wielopolski Tomasz

geografia

47.        

Zarzycki Mateusz

przedmioty zawodowe w mechanizacji