Ogłoszenie

 

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 


 Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Zespole Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Okszowie

 

Szanowni Państwo,


w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie wprowadził w okresie od 6 listopada do 29 listopada 2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z ZSCKR w Okszowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Szkoły:

ZSCKR w Okszowie

adres: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów

adres e-mail: zsckr@okszow.edu.pl
tel.: 82 569 07 22

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Klienci w trakcie wizyty w szkole są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku szkoły.

 

Kadra ZSCKR w Okszowie

Lp.

Nazwisko i Imię

 

1

Bartoszuk Agnieszka

 

2

Bartylak  Andrzej

 

3

Bąk Witold

 

4

Biały Marian

 

5

Bida Teresa

 

6

Błaszak Małgorzata

 

7

Cielica  Marzena

 

8

Dyczko Wojciech

z-ca dyrektora 

9

Gaćkowski Anadrzej

 

10

Gilowska- Danicka Iwona

 

11

Grzywaczewska Agnieszka

 

12

Kaczanowska Bożena

 

13

Kapuściński Bolesław

 

14

Kawiak Adam

 

15

Krawczuk Agnieszka

 

16

Krupa Andrzej

 

17

Krygowski Michał

kierownik szkolenia praktycznego 

18

Kuczyński Janusz

 

19

Kufel Anna

kierownik internatu 

20

Latusek Zbigniew

 

21

Lepianko-Grzywna Małgorzata

 

22

Mamełka Małgorzata

 

23

Marczuk Bogusław

dyrektor 

24

Mazurek Piotr

 

25

Oleksiejuk Honorata

 

26

Ostrowski Piotr

 

27

Pągowski Tomasz

 

28

Piotrowska Katarzyna

 

29

Posturzyńska Małgorzata

 

30

Romaniuk Katarzyna

 

31

Słupczyński Leszek

 

32

Stefańska Agnieszka

 

33

Strelczuk Anna

 

34

Strup Katarzyna

 

35

Strup Leszek

 

36

Szpejda Agnieszka

 

37

Szmit Magdalena

 

38

Szmit Rafał

 

39

Szymański Marek

 

40

Szymczuk Edyta

 

41

Tkačenko Česlava

 

42

Tomaszewska Agnieszka

 

43

Tomaszewska Marzena

 

44

Tyrawski Jan

 

45

Wielopolski Tomasz

 

46

Zarzycki Mateusz