Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 01 września 2021 r.  w następującym  porządku:

- 08:30 – Msza św. w Kościele Parafialnym w Okszowie

- 09:30 – klasy II, III i IV sala gimnastyczna ZSCKR w Okszowie

- 10:15 – klasy I sala gimnastyczna ZSCKR w Okszowie

 

 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie poszukuje pracownika na stanowisko pomocy kuchennej lub kucharza.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie kierunkowe
  • staż pracy zawodowej min 2 lata w zawodzie
  • książeczka zdrowia

Podania prosimy składać do 30 sierpnia

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie poszukuje nauczyciela w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w wymiarze 1 etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe

Podania prosimy składać do 11 sierpnia.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie poszukuje nauczyciela-wychowawcy do pracy w Internacie w wymiarze 1 etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
  • staż pracy zawodowej min 3 lata – w tym praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Podania prosimy składać do 06 sierpnia 2021 r.

Już złożone podania także będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.

16 czerwca 2021 r. klasa 1PTL - technik żywienia i usług gastronomicznych i technik weterynarii, pod opieką pani Magdaleny Szmit i pani Katarzyny Strup, uczestniczyła w wycieczce edukacyjno-rekreacyjnej do Czarnolasu. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Ekspozycja muzeum obejmuje sześć sal poświęconych życiu i twórczości renesansowego poety, obrazy o tematyce czarnoleskiej, sprzęty oraz rekwizyty z epoki.        

Wspaniała pogoda sprzyjała spacerowi starą aleją lipową prowadzącą do miejsca, gdzie rosła słynna lipa czarnoleska. Można było usiąść na kamieniu, na którym, według przekazów, siadywał Jan Kochanowski. Jak głosi legenda, kamień ma cudowną moc: jeśli ktoś na nim usiądzie, zostanie natchniony weną poetycką.

Pobyt w Czarnolesie zakończyliśmy ogniskiem.

 

Galeria