W dniu 16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.        
224 stypendystów Prezesa Rady Ministrów i 22 stypendystów Ministra Edukacji i Nauki odebrało pamiątkowe dyplomy, potwierdzające przyznane stypendium. Wśród uhonorowanych znalazł się uczeń naszej szkoły Klaudiusz Peterewicz z kl. 4 Technikum Weterynarii.

Klaudiusz w poprzednim roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią w szkolę oraz wzorowe zachowanie. Uczeń wykazał duże zaangażowanie w uroczystościach szkolnych i reprezentował szkołę w wielu konkursach. Klaudiusz uczestniczył w uroczystości pod opieką wychowawcy klasy Magdaleny Szmit. Dyplomy najzdolniejszym uczniom z terenu województwa lubelskiego wręczyli wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Bartłomiej Bałaban i lubelski kurator oświaty Pani Teresa Misiuk.

Uroczystość rozpoczęła się wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego przez uczennicę Liceum Ogólnokształcącego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, natomiast część artystyczną uświetnił występ uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie pod opieką Pani Agnieszki Kopeć.

 

 

GALERIA

Dobry słuch to podstawa codziennej komunikacji. Musimy jednak o niego bezustannie dbać. W tym celu należy regularnie badać się pod kątem sprawności tego narządu. Rozwój cywilizacyjny jest szybki, a co za tym idzie narażenie na hałas jest coraz większe.

7 listopada bieżącego roku firma GEERS DOBRY SŁUCH z Chełma przeprowadziła bezpłatne przesiewowe badanie słuchu wśród uczniów i pracowników naszej szkoły.

 

 

GALERIA

"Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna" - Seneka Młodszy

11 listopada Polska świętowała 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to najważniejsze święto państwowe. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, odrodziło się niepodległe państwo polskie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie uczestniczył w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Chełmie. Naszą szkołę reprezentowali: Dyrektor Szkoły - Pani Edyta Szymczuk, poczet sztandarowy – Przemysław Dąbrowski, Wojciech Grzesiak, Jakub Kowalczuk, Jakub Pietrzykowski, Michał Ślązak oraz Oskar Rozmarynowski wraz z opiekunem, panem Markiem Szymańskim.

Wspólnie oddaliśmy hołd wszystkim tym, którzy z odwagą i niezłomnością walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

 Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie.

O godz. 10:30 pod Pomnikiem Niepodległości na pl. dra Edwarda Łuczkowskiego odbyła się uroczysta część obchodów: odegranie hejnału miasta Chełm, złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Chełm, podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu narodowego, wystąpienie Prezydenta Miasta Chełm, odczytanie Apelu Pamięci i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek pod Pomnikiem Niepodległości oraz defilada wojskowa.

 

 

GALERIA

10 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się uroczystość z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mottem obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczyniliśmy słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego - ojca polskiej odrodzonej państwowości i Patrona naszej szkoły: "(...)

niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym".

Akademię, o symbolicznej godzinie 11:11, rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała pani Edyta Szymczuk – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, która powitała dostojnych gości przybyłych na uroczystość oraz społeczność szkolną: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów. Celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole zaszczycili parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, proboszcz parafii p/w Św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, służb mundurowych, PANS w Chełmie oraz instytucji współpracujących ze szkołą.

Zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Młodzież ZSCKR wraz ze szkolnym Zespołem Pieśni i Tańca "Okszowiacy" przygotowała wzruszający montaż słowno – muzyczny poświęcony Ojczyźnie. Nad częścią artystyczną czuwały panie: Jadwiga Wosk, Katarzyna Piotrowska, Katarzyna Zaborowska.

 

 

GALERIA

8 listopada 2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbyły się eliminacje finałowe VI Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania – edycja 2023: „Książkowe podróże”. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Kurator Oświaty.

W finale VI edycji Konkursu wzięli udział uczestnicy ze szkół podstawowych i średnich z Chełma oraz powiatów: chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. W ramach zadania finałowego uczestnicy zobowiązani byli do przeczytania przed publicznością i jury wylosowanych przez siebie fragmentów tekstu. Jurorzy uważnie wysłuchali wszystkich uczestników, oceniając technikę czytania, sposób interpretacji tekstu, wykorzystanie środków artystycznego wyrazu oraz ogólne walory estetyczne wykonania, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

Naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Oleszczuk z klasy 3LT. Za udział w Konkursie otrzymała podziękowania i nagrodę książkową. Jej interpretacja tekstu zachwyciła słuchaczy i jak wyraziła się jedna z jurorek: „zapadła w pamięć”.

Życzymy dalszych sukcesów.

 

 

GALERIA