Dnia 31 marca 2023 r. komisja konkursowa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozstrzygnęła konkurs „Czcigodni Patroni A.D. 2023” przyznając II miejsce w kraju zespołowi z Naszej Szkoły.

Celem konkursu było przygotowanie laudacji na cześć jednej spośród osób, które – zgodnie z uchwałami Senatu i Sejmu RP – patronują rokowi 2023.

Na konkurs do MRiRW spłynęło 45 prac w formie nagrań audio-wideo z wygłoszonej laudacji ze szkół rolniczych z całego kraju. Komisja oceniała umiejętności retoryczne, styl, jakość argumentacji, zrozumiałość i efektowność laudacji, poprawność merytoryczną i językową oraz wiedzę i przemyślenia na temat bohatera. Wśród bohaterów i patronów bieżącego roku znalazła się m.in. Aleksandra Piłsudska.

To właśnie Jej poświęcona była laudacja przygotowana i wygłoszona przez ucznia kl. 3PTL Klaudiusza Peterewicza, oprawę techniczną wykonał Filip Kutarba z kl. 2BT, w postać Aleksandry Piłsudskiej wcieliła się uczennica kl. 1LT Nikola Bronicka a nad całością czuwały panie: Agnieszka Grzywaczewska i Jadwiga Wosk.

Obecnie czekamy na uroczyste spotkanie z kierownictwem MRiRW i wręczenie nagród zwycięzcom.

 

GALERIA

W dniu 14 kwietnia 2023r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostały przeprowadzone eliminacje okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nasza szkoła była reprezentowana przez 8 uczniów, którzy startowali w trzech blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, produkcja zwierzęca i weterynaria.

Troje uczniów uzyskało tytuł laureata. Ewa Ryl z klasy IV technikum w zawodzie technik weterynarii startująca w bloku produkcja zwierzęca zajęła I miejsce, Paweł Zając z klasy równoległej w tym samym bloku zajął III miejsce. W bloku mechanizacja rolnictwa I miejsce zajął Paweł Woch uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczniowie Ci będą walczyć o tytuł laureata etapu centralnego, który ma zostać przeprowadzony na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniu 26 maja.

Uczniów do olimpiady w blokach: produkcja zwierzęca i weterynaria przygotowywali Pani Marzena Tomaszewska, Pan Bogusław Marczuk i Pan Wojciech Dyczko a w bloku mechanizacja rolnictwa Pan Mateusz Zarzycki.

GRATULUJEMY!!!

 

 

GALERIA

W dniach 30–31 marca 2023 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie miał miejsce etap regionalny Olimpiady „Polska Wieś w Europie”. Przedstawicielem z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi była Pani Ewelina Jabłońska, Komisję Europejską reprezentowali: Pan Tomasz Puchalski i Pan Marcin Szewczyk.

W konkursie wzięło udział jedenaście trzyosobowych drużyn z Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w: Brzostku, Bystrej, Chrobrzy, Nowosielcach, Okszowie, Oleszycach, Potoczku, Rzemieniu, Sandomierzu – Mokoszynie, Sichowie Dużym i Siennicy Różanej których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszego dnia uczestnicy wydarzenia wzięli udział w warsztatach wiedzy o dezinformacji, które poprowadzone zostały przez Stowarzyszenie DEMAGOG. Jest to pierwsza polska organizacja, która zajmuje się między innymi sprawdzaniem prawdziwości informacji pojawiających się w mediach, weryfikuje wypowiedzi polityków oraz walczy z fake newsami. Słuchacze poznali różne sposoby walki z fałszywymi informacjami i dowiedzieli się jak być odpornym na dezinformację.

Drugi dzień olimpiady rozpoczął się od powitania uczestników szkół oraz ich opiekunów przez panią dyrektor Alicję Szatan, po krótkim przemówieniu zaczęły się zmagania z zadaniami konkursowymi. W przerwie oczekiwań na wyniki uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkoły, którą również przedstawiła pani dyrektor Alicja Szatan.

Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: Brajan Wolnicki, Klaudiusz Peterewicz i Bartłomiej Radko, opiekę merytoryczną nad drużyną sprawowała pani Agnieszka Grzywaczewska. Zespół uzyskał IV miejsce na 11 szkół, które brały udział w etapie regionalnym.

Za rok kolejne zmagania naszej drużyny.

 

 

GALERIA

W dniu 17 marca 2023 w murach Naszej Szkoły odbył się XX Międzyszkolny Konkurs Historyczny pn. „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”.

Do konkursu przystąpiło ogółem 34 uczennic i uczniów z 5-ciu szkół ponadpodstawowych oraz 7-miu szkół podstawowych z terenu Chełma i powiatu chełmskiego

Zadaniem uczestników było rozwiązanie 25 zadań, zarówno zamkniętych jak i otwartych w ciągu 45 minut. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac ogłosiła wyniki i podała zwycięzców.

W kategorii szkół ponadpodstawowych drużynowo:

I miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie – 67 punktów

II miejsce – IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie – 60 punktów

III miejsce – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie – 51 punktów

Indywidualnie:

I miejsce – Justyna Bondaruk – ZSCKR w Okszowie – 35 punktów

II miejsce – Grażyna Łubkowska – ZSGiH w Chełmie – 29 punktów

III miejsce – Kacper Maruszewski – IV LO w Chełmie – 25 punktów

1 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się prelekcja o nawożeniu roślin, którą poprowadził Pan Waldemar Cisak przedstawiciel firmy Arkop. Wykład przeznaczony był dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie rolnik.

Spotkanie było bardzo udane i mamy nadzieję, że zdobyte informacje podczas prezentacji i panelu dyskusyjnego okażą się dla nas cenne i przysłużą się w budowaniu nowego, lepszego modelu zarządzania procesami nawożenia roślin.

Inicjatorem wydarzenia była pani Małgorzata Mamełka