Apel z okazji 17 września

17.09.2019 odbył się apel poświęcony agresji sowieckiej na Polskę. Hasło tej uroczystości -PAMIĘTAMY-miało na celu upamiętnienie 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz ataku ZSRR, który był dla naszego kraju "ciosem w plecy". W trakcie apelu przypomniano główne miejsca bitew stoczonych we wrześniu 1939 r. zarówno przeciwko Niemcom jak i ZSRR. Wiersze i pieśni związane z tymi wydarzeniami miały podkreślić bohaterstwo i determinację Polaków w walce z okupantami.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W tym samym dniu  uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie obiecując, w obecności starszych koleżanek i kolegów, dbać o dobre imię szkoły, zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, okazywać grzeczność i szacunek wobec wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz dbać o zachowanie postawy godnej ucznia Rzeczypospolitej Polskiej.

W ślubowani wzięli udział uczniowie pięciu klas pierwszych: dwóch klas technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, dwóch technika weterynarii i technika żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Pierwszakom życzymy sukcesów w nauce i radosnego pobytu w murach szkoły!

W apelu uczestniczyli uczniowie kl. IV TŻW: P. Godula, J. Cyba, A. Sawczuk, A. Kozłowski oraz uczeń kl. IV TMR-Sz. Borowicz. Nagłośnienie zapewnili uczniowie kl. II BB.

Nad całością czuwała p. B. Kaczanowska.

Galeria

 

6 września 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu miała miejsce centralna inauguracja roku szkolnego szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza szkoła była reprezentowana przez pana wicedyrektora Wojciecha Dyczko, pana Marka Szymańskiego oraz przez Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie: Paweł Dąbrowski i Łukasz Niemczuk z klasy 4 oraz Grzegorz Kołtun z klasy 2 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Brześciu Kujawskim z udziałem pocztów sztandarowych oraz  uroczystym przemarszem do ZSCKR w Starym Brześciu. Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Potem były wystąpienia innych gości i występy artystyczne młodzieży.

 

 Galeria

Dnia 2 września  zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Okszowie. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Na sali gimnastycznej uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pana wicedyrektora Wojciecha Dyczko. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Został także odczytany list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.


W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom,  nauczycielom i rodzicom.

 

Galeria