W dniu16.02.2024 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się warsztaty praktyczne dla finalistów II edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego ,,Człowiek w Środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Patrycja Biela, Jakub Kaczor oraz Brajan Wolnicki, którzy zdobyli największą liczbę punktów, z pośród 21 uczniów naszej szkoły rozwiązujących test wiedzy podczas I etapu konkursu 01.12.2023r. Uczniowie podczas warsztatów mieli okazję do zapoznania się z tematyką z zakresu: inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego i ekoenergetyki.

Gości przybyłych na warsztaty, w budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej, powitał główny organizator konkursu – prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski. Następnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk otworzył oficjalnie warsztaty oraz pogratulował uczniom i ich opiekunom awansu do finału konkursu, który odbędzie się 15 marca 2024 r.

W programie znalazły się następujące warsztaty:

1) Możliwości wykorzystania wód opadowych – prowadzący: dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni, mgr inż. Karolina Jóźwiakowska

2) Ujęcia wody i technologie jej uzdatniania – prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, dr inż. Agnieszka Listosz, mgr inż. Beata Zawadzka,

3) Tajemnice Spójności: Woda – Powietrze – Gleba – Warsztaty Interakcji – prowadzący: dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan,  dr hab. inż. Barbara Futa, prof. uczelni,

4) Analiza i wizualizacja danych przestrzennych w inżynierii środowiska  – prowadzący: dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, dr Monika Różańska-Boczula, dr Jacek Mielniczuk, dr hab. Wojciech Przystupa,

5) Ocena energetyczna biomasy – analiza elementarna – prowadzący: dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni, dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni, dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni,

Finał konkursu odbędzie się w dniu 15.03.2024 r, w którym weźmie udział 220 uczniów z 76 szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego.

W finale konkursu wyłonionych zostanie 50 laureatów, którzy wezmą udział w 3 -dniowych warsztatach terenowych w Roztoczańskim i Poleskim Parku Narodowym. Natomiast 3 najlepsi finaliści otrzymają laptopy ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy oraz Kurier Lubelski. Partnerami konkursu są Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Do konkursu uczniów przygotowywała Pani Agnieszka Stefańska, a opiekę nad uczniami podczas warsztatów sprawował  Pan Michał Krygowski.

 

Życzymy powodzenia naszym uczniom!

 

 

GALERIA

Krew jest lekiem, którego nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Jedynym źródłem krwi są osoby, które rozumieją, że oddawanie krwi jest rodzajem posłannictwa.

W dniu 16 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyła się po raz pierwszy terenowa akcja honorowego oddawania krwi. Akcja została zorganizowana przez ZSCKR w Okszowie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Miała  na celu wzbudzenie zainteresowania wśród młodzieży honorowym krwiodawstwem.

Przed budynkiem szkoły stawiła się duża grupa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, ale też osoby z Okszowa i okolic. Za co serdecznie dziękujemy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne upominki.

Sponsorami akcji są:

Chełmski Park Wodny

HAP ARMATURA Grupa SBS Sp. Z o. o. Lublin 

Zespół Lubelskich Lasów Państwowych

Łukasz Skibiński „Roboty Ziemne i Budowlane” Stańków

Hurtownia Hydrauliczna SANITERM S. C. Chełm

Krzysztof Misiec Firma KWARC Chełm

Arkadiusz Nowak AM FARMER Zamość

Dziękujemy za wsparcie !!!

 

 

GALERIA

5 lutego 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyła się Konferencja dla Dostawców mleka Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie.

Dyrektor Szkoły Pani Edyta Szymczuk powitała przybyłych gości, po czym Prezes SM Bieluch Pan Paweł Rysak oficjalnie otworzył konferencję. Następnie odbył się cykl wykładów dotyczących dobrostanu zwierząt, żywienia i udoju krów, maszyn wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej oraz robotów udojowych stosowanych w nowoczesnym gospodarstwie.

Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego związanego z produkcją zwierzęcą, który zaprezentowało przedsiębiorstwo „FINO Chełm Ciągniki i maszyny rolnicze” oraz ZSCKR w Okszowie.

Dziękujemy wykładowcom za przekazaną wiedzę, a licznie przybyłym gościom za uczestnictwo. Organizatorem i sponsorem wydarzenia była SM Bieluch w Chełmie.

Do zobaczenia za rok !

 

 

 

GALERIA

Zakończył się III ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia w konkursie, którego podstawowym celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika, przede wszystkim w oczach młodych ludzi.

Konkurs był skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 lat. Uhonorowane zostały prace konkursowe, które zajęły miejsca od 1 do 9 w rankingu zgłoszeń.

 Rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o laureatach konkursu oraz nagrodach i wyróżnieniach zostały opublikowane na stronie
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/znamy-laureatow-konkursu-filmowego-swiat-sie-kreci-wokol-wsi2 (Aktualności)
oraz https://www.gov.pl/web/rolnictwo/znamy-laureatow-konkursu-filmowego-swiat-sie-kreci-wokol-wsi (zakładka konkursu).

Nagrodzone filmy można obejrzeć na kanale YouTube Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:
https://www.youtube.com/@MRIRW_GOV_PL/videos.

Cele konkursu

Filmy konkursowe powinny realizować następujące cele:

  • ukazać wieś jako miejsce z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego poprzez filmowe opowieści młodych mieszkańców obszarów wiejskich;
  • pokazać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością;
  • pokazać, że rolnictwo to ważna gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne;
  • przedstawić rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

 W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w imieniu własnym gratulujemy wszystkim Laureatom! Pozostałych zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

W dniu 8 grudnia 2023r. na zaproszenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie młodzież klasy 4 PTL wzięła udział w ćwiczeniach w laboratorium chemicznym. Uczniowie naszej szkoły poczuli się przez chwilę jak studenci pierwszego roku studiów inżynierskich. Mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem laboratorium, odczynnikami różnego rodzaju a nawet wykonywać ćwiczenia chemiczne.

Podczas wykonywania zadań nad odpowiednim przebiegiem czuwały Pani dr Natalia Iwanicka oraz Pani dr Joanna Lamorska. Po zakończeniu wykonywanych eksperymentów chemicznych uczniowie wraz z przedstawicielem uczelni mogli zapoznać się z całym kompleksem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Magdalena Szmit.

 

 

 

GALERIA