1W dniu 29 września uczniowie klas pierwszych technikum: 1PTB, 1BT (technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) uczestniczyli w wycieczce rekreacyjno – edukacyjnej do Grodu Słowiańskiego w Wólce Bieleckiej.


Głównym celem wyjazdu była integracja zespołów klasowych. Młodzież miała też możliwość zapoznania się podczas niecodziennej lekcji historii z życiem Słowian:  ich  codziennością, religią, sposobami walki i obrony. Integracji służyły zajęcia interaktywne: wspólne tańce słowiańskie, przeciąganie liny, strzelanie z łuku do tarczy. Ponadto można było spróbować swoich sił w pisaniu cyrylicą gęsim piórem. Wizytę w Grodzie zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami.


 Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Małgorzata Błaszak, Agnieszka Krawczuk, Katarzyna Strup.

Galeria

17 września 2021 uczniowie klas pierwszych ZSCKR w Okszowie w obecności pana  Dyrektora Bogusława Marczuka, nauczycieli, wychowawców oraz koleżanek i kolegów klas starszych złożyli uroczyste ślubowanie.


Na sztandar szkoły ślubowali: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, okazywać grzeczność
i szacunek wobec wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz dbać o dobre jej imię i zachowanie postawy godnej ucznia Rzeczypospolitej Polskiej.


Życzymy im aby dobrze wykorzystali czas nauki w Naszej Szkole i zawsze kierowali się słowami wypowiedzianymi w czasie ślubowania.

Galeria

8 września odbyła się wycieczka integracyjna klasy 1LT.  Wyjazd odbył się do " Stajni w sadzie" w Stawie.

Tam, przyszli technicy weterynarii, dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat anatomii i fizjologii koni, sposobach ich pielęgnacji oraz hodowli. Każdy mógł odbyć przejażdżkę konną, nakarmić i wykonać czynności pielęgnacyjne przy koniu.

Dodatkowymi atrakcjami były gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Pod koniec naszej wizyty czekały na wszystkich pieczone ziemniaki i kiełbaski z ogniska. Opiekunami były Panie: Agnieszka Szpejda i Marzena Tomaszewska.

Galeria

Dnia 1 września na inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 zgromadzili się uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Okszowie.
Przybyłych na uroczystość w sali gimnastycznej serdecznie powitał pan dyrektor Bogusław Marczuk, po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Wszystkim uczniom życzył aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.  
Na zakończenie przedstawił nowych nauczycieli naszej szkoły.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, panią Czesławę Tkaczenko, która zakończyła pracę w naszej szkole i przeszła na emeryturę.  Pan dyrektor serdecznie podziękował jej za dotychczasową pracę, życząc jednocześnie, aby czas emerytury dał jej dużo odpoczynku, satysfakcji oraz wspaniałych ludzi wokoło.

Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Galeria

15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego odbyła się IX edycja Biegu Tropem Wilczym, ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. Imprezę sportową poprzedziła część oficjalna.


Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice NMP w Chełmie, w której uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły- Jakub Rafalski, Jakub Stopa i Eryk Jakubiak. Następnie udano się na ul. Reformacką, gdzie pod pamiątkową tablicą upamiętniającą więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB oraz pod Pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Parku Miejskim. Tam Pan Dyrektor Bogusław Marczuk złożył wieniec.


O godzinie 12 wystartowała liczna reprezentacja naszej szkoły w biegu honorowym na 1963m.


Mimo upału wszyscy uczestnicy biegu przekroczyli linię mety, otrzymując pamiątkowe medale i dyplomy. Najlepszy wynik uzyskał Ernest Jakubowski, który z wynikiem 00:06:30 zajął w klasyfikacji open 8 miejsce.


Serdeczne gratulację dla: Amelii Kokot, Kamili Misiurek, Igora Kota, Huberta Nieradko, Krzysztofa Ulewicza, Ernesta Jakubowskiego, Pani Edyty Szymczuk, Pani Bożeny Oleszczuk i Pani Agnieszki Szpejdy.


Poczet sztandarowy pod opieką Pana Bolesława Kapuścińskiego i Pani Edyty Szymczuk.

Galeria