W dniach 19-21 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie zorganizowano kiermasz ciast. Dochód ze sprzedaży zasilił konto Fundacji Siepomaga. Słodkości znikały ze stołów, a dochód ze sprzedaży ciast został przekazany na leczenie Tosi Petli. Pomysłodawczynią zbiórki jest uczennica klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - Aleksandra Rojek.
W zbiórkę zaangażowała się cała społeczność szkolna ZSCKR w Okszowie. Uczniowie klas żywieniowych piekli ciasta pod opieką pań Magdaleny Szmit i Agnieszki Bartoszuk. Stoiska z ciastami można było spotkać także w Szkole Podstawowej w Okszowie.


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w kiermasz. Dziękujemy za współpracę Dyrekcji oraz społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Okszowie. Wspólnymi siłami udało nam się uzbierać kwotę 1500 zł.

Iwona Gilowska-Danicka

Link do zbiórki https://www.siepomaga.pl/tosia-petla

 

 

 

 

 

W dniu 3.12.2019 r. na zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP Anny Dąbrowskiej-Banaszek odbyła się wycieczka do Sejmu dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda kompleks budynków parlamentu, sala obrad Sejmu, jak działa Sejm, jakie obowiązki maja Posłowie oraz poznać kilka ciekawostek z parlamentarnej codzienności.

Po zwiedzaniu  Pani poseł Dąbrowska- Banaszek zaprosiła młodzież do sejmowej restauracji gdzie wspólnie spożyli posiłek.

 

 

Galeria

Szkolenie dla nauczycieli produkcji zwierzęcej pt.: „Znaczenie koni ras czystych w doskonaleniu hodowli koni” zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się 17-18 października 2019 roku w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Organizatorem szkolenia był pan Józef Urbański.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów: „Historia koni czystej krwi arabskiej 00. Nowe teorie w hodowli” – mgr Anna Stojanowska - główny hodowca koni, „Historia koni pełnej krwi angielskiej XX. Znaczenie koni XX w hodowli koni sportowych” – mgr inż. Bogdan Kuchejda – główny hodowca koni. W ramach szkolenia oglądano konie pokazowe i sportowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy warunkujące uzyskanie dobrych lokat na pokazach oraz cech koni sportowych.

 Prezes Stadniny Koni w Janowie Podlaskim – pan Grzegorz Czochański oprowadził uczestników szkolenia po najważniejszych dla działalności stadniny miejscach z punktu widzenia historii i działalności. Pokazane zostały zabytkowe stajnie, punkt inseminacji i poboru nasienia, kryta ujeżdżalnia, park z „Cmentarzem” upamiętniającym najwybitniejsze konie utrzymywane w Stadninie. Pomieszczenia do przechowywania uprzęży i zabytkowych powozów.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w szkoleniu wzięła udział pani Małgorzata Posturzyńska.

 

Galeria

8 października pan Bogusław Marczuk – Dyrektor Szkoły i nauczyciele z Zespołu Szkół Centrum  oraz Zespół „Okszowiacy” wzięli udział w połączonej uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz nadania kolejnych stopni awansu zawodowego. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odebrał od nauczycieli uroczyste ślubowanie oraz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Panie Małgorzata Posturzyńska i Agnieszka Stefańska otrzymały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Pani Iwona Gilowska i pan Mateusz Zarzycki otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wiceminister Zarudzki i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej pan Robert Jakubik pogratulowali nauczycielom osiągnięć w pracy zawodowej oraz życzyli im dalszej sumienności i kreatywności w wykonywaniu zawodowych obowiązków.

Zespół „Okszowiacy” pod kierunkiem pani Katarzyny Zaborowskiej zaprezentował tańce ludowe.

 

Galeria

Uczennica klasy 4 technikum weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie Aleksandra Sawczuk  pracująca pod opieką nauczyciela p. Marzeny Tomaszewskiej  brała udział w programie „Lokalny lider ochrony środowiska”. Program organizowany i finansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Trwał od czerwca do października 2019 r. Uczennica realizowała wymagający projekt. Spotkała się z wieloma ludźmi, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją. Aleksandra miała okazję uczestniczyć w konferencji z zakresu ochrony środowiska w Zwierzyńcu oraz spotykać się z przedstawicielami instytucji przyrodniczych, z pracownikami PWSZ w Chełmie, brała udział w konkursach i olimpiadach. Przygotowała wymagany autorski projekt lokalnej ścieżki przyrodniczej. Prowadziła obserwacje fenologiczne wybranych gatunków roślin i zwierząt (m.in. pszczół, jaskółek, gawronów i bocianów). Prowadziła obserwacje warunków atmosferycznych w naszym regionie i sporządziła ich opracowania. Uczestniczyła w charakterze wolontariusza w projektach badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych. Badania obejmowały wybrane aspekty ekologii:

1)        Badania nad znaczeniem gatunku w procesie rozsiewania roślin w krajobrazie rolniczym. Gatunkiem tym był gawron Corvus frugilegus - czarny, granatowo połyskujący ptak (długość ciała 44-50 cm). Gatunek jest objęty ochroną. Nasada mocnego, ale smukłego dzioba jest nieopierzona u dorosłych ptaków. Jest jednym z gatunków ściśle związanych z osadami ludzkimi, zarówno w okresie lęgowym, jak i zimowym, gdy w miastach skupiają się na nocleg wielotysięczne stada gawronów. Żywi się bezkręgowcami, ale również pokarmem roślinnym. Dzięki temu ma wpływ na rozsiewanie się roślin, gdyż przemieszcza się z różnymi nasionami roślin po okolicy. W trakcie swojej wędrówki może upuszczać nasiona w różnych miejscach, które mogą mieć korzystne warunki dla rozwoju roślin.

Galeria