Kolejny sukces Pawła!

W dniu 7 marca 2023r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się etap wojewódzki XL Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Nasza szkoła była reprezentowana przez następujących uczniów: Chojarski Szymon, Marciniak Tobiasz, Ryl Jeremiasz, Strelczuk Maciej i Woch Paweł.

Paweł Woch uczeń klasy IV technikum w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajął IV miejsce i będzie reprezentował naszą szkołę i województwo lubelskie w etapie centralnym, który odpędzie się 17 marca na terenie Targów AGROTECH w Kielcach.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uczniów do olimpiady to Małgorzata Mamełka i Mateusz Zarzycki.

Gratulujemy!!!

W dniach 20.02 – 03.03.2023 w murach Naszej Szkoły prezentowana była wystawa „Znani nieznani” wchodząca w skład cyklu „Polacy światu”.

Zaprezentowanie wystawy było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wystawa została udostępniona wszystkim szkołom prowadzonym i nadzorowanym przez MRiRW.

Na 20 różnokolorowych rollupach zaprezentowane zostały sylwetki wybitnych Polaków znanych i docenianych na świecie a mniej znanych w Polsce. 

Bohaterami wystawy byli polscy badacze Syberii, Uralu, Jakucji, Krymu – głównie zesłańcy po powstaniu styczniowym ale nie tylko – Jan Czerski, Aleksander Czekanowski, Benedykt Dybowski, Witold Godlewski czy Roman Szwoynicki.

Wybitni medycy to Ludwik i Hanna Hirszfeldowie, Ferdynand Karo, Julian Talko-Hryncewicz czy działający na terenie Chin Michał Boym i Wacław Szuniewicz.

Wśród prezentowanych postaci byli budowniczowie miast, mostów, linii kolejowych, dróg i portów w: Ukrainie, Azerbejdżanie, USA, Kanadzie, Peru czy Ekwadorze (np. Kazimierz Gzowski, Ernest Malinowski, Józef Gosławski oraz Henryk Hryniewski).

Na planszach nie zabrakło wybitnych etnografów, badaczy Mongolii, Australii, Oceanii, Chin, Japonii, Arktyki czy Afryki takich jak: Emil Korytko, Józef Kowalewski, Bronisław Malinowski, Henryk Arctowski czy Władysław Żebrowski.

GALERIA

20 lutego 2023 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się gala wręczenia uczniom ze szkół z terenu województwa lubelskiego stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

W wydarzeniu uczestniczył min. Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka oraz wyświetlono nagranie z wystąpienia Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

- Monika Nowak z klasy IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

- Piotr Łukasik z klasy III w zawodzie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy!

Opiekunem uczniów przy rozdaniu dyplomów był Pan Rafał Szmit.

 

GALERIA

Okres karnawałowy to czas zabawy i czas organizacji studniówek. Tegoroczny bal studniówkowy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbył się w Domu Przyjęć "Jamba" w Chełmie. W zabawie uczestniczyli uczniowie klas czwartych technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych / technik weterynarii z wychowawcą klasy Panią Agnieszką Stefańską oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z wychowawcą klasy Panią Edytą Szymczuk. Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły i oczywiście rodzice uczniów.

Tradycyjnie studniówkę rozpoczął swoim wystąpieniem Dyrektor Szkoły Pan Bogusław Marczuk, życząc uczestnikom wspaniałej zabawy oraz sukcesów w nadchodzących zmaganiach maturalnych. Nie zabrakło również przemówienia przedstawicieli klas maturalnych, którzy wyrazili swoją wdzięczność za troskę i trud włożony w kształcenie i wychowanie składając kwiaty na ręce dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości był tradycyjny staropolski taniec - polonez, przepięknie wykonany przez naszą młodzież.

 Po uroczystej gali uczestnicy studniówki oddali się zabawie, a aura cudownego wieczoru trwała do białego rana.

 

GALERIA

3 marca 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. 

Józef Piłsudski był wyznawcą zasady: Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Społeczność szkolna, wierna temu przesłaniu, uczciła pamięć wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego. Było to święto szczególne, ponieważ przypada w roku jubileuszowym – w stulecie powstania Szkoły Rolniczej w Okszowie.

 Tradycyjnie, pierwszym punktem obchodów była Msza Św. w kościele parafialnym p/w  Świętego Maksymiliana Kolbego w Okszowie. Uroczystą akademię w szkole rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora Bogusława Marczuka, który powitał dostojnych gości, przybyłych do ZSCKR w Okszowie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, Dziekan Dekanatu Chełm Zachód, Proboszcz parafii p/w Św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, przedstawiciele służb mundurowych, władz lokalnych, instytucji współpracujących ze szkołą oraz dyrektorzy szkół. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani profesor Hanna Krajewska - Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która wygłosiła ciekawą prelekcję na temat Znanych - Nieznanych - wspaniałych Polaków, którzy zapisali się na kartach historii świata. Wystąpienie pani profesor miało związek z wystawą "Znani - Nieznani. Polacy światu", która gościła w naszej szkole od 20 lutego do 3 marca 2023.

Zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi szkoły.

W części artystycznej zaprezentowała się młodzież ZSCKR oraz szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Okszowiacy".

 

 

GALERIA