Tegoroczny Dzień Papieski ma charakter wyjątkowy, gdyż obchodzimy go w roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.  Hasło Dnia Papieskiego 2020 ‘’ Totus Tuus” jest bardzo związane z Janem Pawłem II.  

Karol  Wojtyła będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. Te słowa towarzyszyły w życiu przyszłemu papieżowi  i wyrażały całkowite oddanie się pod opiekę Maryi. Dzień Papieski to dobry moment by nie tylko sięgnąć do wspomnień o św. Janie Pawle II, ale by przypomnieć  sobie nauczanie by tak jak św. Jan Paweł II zawierzyć swoje życie Maryi.

Upamiętnienie 17 września

17.09.2020 odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu 81-szej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz ataku ZSRR na Polskę który był dla naszego kraju swoistym "ciosem w plecy". W trakcie przypomniano główne wydarzenia, które miały miejsce we wrześniu 1939 r. Wiersze i teksty związane z tymi wydarzeniami miały podkreślić bohaterstwo i determinację Polaków w walce z okupantami.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W tym samym dniu  uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie obiecując, w obecności starszych koleżanek i kolegów, dbać o dobre imię szkoły, zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, okazywać grzeczność i szacunek wobec wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz dbać o zachowanie postawy godnej ucznia Rzeczypospolitej Polskiej.

W ślubowani wzięli udział uczniowie trzech klas pierwszych: dwóch klas technikum w zawodach - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Pierwszakom życzymy sukcesów w nauce i radosnego pobytu w murach szkoły!

Nad całością czuwała p. B. Kaczanowska oraz wychowawcy klas pierwszych.

Uroczystość, z powodu pandemii, odbyła się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą uczestników.

Galeria

Zobacz więcej

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA DLA CZYTELNIKÓW

 

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 9.30-12.00

PIĄTEK 9.30-13.30