6 września 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu miała miejsce centralna inauguracja roku szkolnego szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza szkoła była reprezentowana przez pana wicedyrektora Wojciecha Dyczko, pana Marka Szymańskiego oraz przez Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie: Paweł Dąbrowski i Łukasz Niemczuk z klasy 4 oraz Grzegorz Kołtun z klasy 2 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Brześciu Kujawskim z udziałem pocztów sztandarowych oraz  uroczystym przemarszem do ZSCKR w Starym Brześciu. Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Potem były wystąpienia innych gości i występy artystyczne młodzieży.

 

 Galeria

Dnia 2 września  zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Okszowie. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Na sali gimnastycznej uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pana wicedyrektora Wojciecha Dyczko. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Został także odczytany list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.


W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom,  nauczycielom i rodzicom.

 

Galeria