W dniu 2 marca 2022 odbył się internetowy Konkurs Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Uczniowie naszej Szkoły z klas 1 BT i 1 LT również wzięli w nim udział. Nie wszystkim udało dostać się do finału. Jedną z najlepszych okazała się Dominika Brzezicka z kl.1 LT, która zajęła II miejsce wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Opiekunem Dominiki była p. Jadwiga Wosk. Dominika otrzymała dyplom i nagrody rzeczowe, które wręczył pan Dyrektor Bogusław Marczuk podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas IV w dniu 29.04.2022.


Dominice gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

26 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona.

Józef Piłsudski był wyznawcą zasady: Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Społeczność szkolna, wierna temu przesłaniu, uczciła pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego -  wielkiego Polaka – twórcę polskiej państwowości i jej sił zbrojnych, zwycięskiego wodza w wojnie polsko – bolszewickiej, człowieka, który ocalił Polskę, a być może i Europę.

            Tradycyjnie, pierwszym punktem obchodów była Msza Św. w kościele parafialnym pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Okszowie. Uroczystą akademię w szkole rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora Bogusława Marczuka, który powitał dostojnych gości, przybyłych do ZSCKU w Okszowie.

GALERIA

Dnia 8 kwietnia 2022r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których uczestniczyli uczniowie z województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie reprezentowało dziewięcioro uczniów w czterech blokach tematycznych: gastronomia, mechanizacja rolnictwa, produkcja zwierzęca i weterynaria.

W tegorocznej edycji laureatami eliminacji okręgowych zostało troje uczniów z naszej szkoły:

- Monika Nowak uczennica klasy 3 Technikum  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zajęła trzecie miejsce w bloku gastronomia.

- Paweł Woch uczeń klasy 3 Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajął pierwsze miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa

- Piotr Dziedzicki uczeń klasy 4 Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajął trzecie miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa

 Uczniowie będą reprezentowali okręg lubelski w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 27-28 maja 2022r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 Uczennicę z bloku gastronomia do olimpiady przygotowywała Agnieszka Bartoszuk, a uczniów z mechanizacji rolnictwa Mateusz Zarzycki.

 

GRATULUJEMY!!!

 

W dniu 18 marca 2022r. najlepsi uczniowie z wszystkich klas Technikum  w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w wycieczce na targi techniki rolniczej Agrotech oraz Las Expo w Kielcach.

Krajowi i zagraniczni liderzy branży zaprezentują najnowszy sprzęt - od bron talerzowych, przez rozrzutniki obornika i przyczepy rolnicze, aż po ciągniki i kombajny. 

Galeria

Wzorem lat ubiegłych, 18 marca 2022, z okazji imienin patrona – Komendanta Józefa Piłsudskiego Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie Bogusław Marczuk wraz z delegacją młodzieży szkolnej złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia.

 

Galeria