13 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii.

W części oficjalnej dyrektor szkoły pani Edyta Szymczuk powitała zgromadzonych i wygłosiła słowo wstępne. Następnie złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków. Następnie przekazała życzenia, jakie z okazji tego święta nadeszły od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa. Wyróżniający się pedagodzy i pracownicy administracyjni otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły.

Część artystyczną pod kierunkiem pani Agnieszki Szpejdy przygotowali uczniowie Samorządu Uczniowskiego. W formie „Talent show” wychowankowie zaprezentowali pływanie synchroniczne na sucho. Zespół wokalny „StOnki” zaśpiewał m.in.: „Hej sokoły” i „Jarzębino czerwona”. Występy zakończyła grupa kabaretowa scenką „Po wywiadówce”. Publiczność bawiła się wyśmienicie, a młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Następne święto już … za rok.

GALERIA

W dniach 9-10.10.2023r młodzież naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu pn. „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo.” Warsztaty zorganizowano w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie przeprowadzili p. Rafał Galiak i p. Joachim Kempka z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie. W pierwszym dniu szkolenia uczniowie realizowali zagadnienia z zakresu wsparcia finansowego inwestycji w rolnictwie ze środków Unii Europejskiej. Poznali czym jest małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym oraz na czym polega sprzedaż bezpośrednia. Podczas wykładów omówiono na czym polega innowacyjność w rolnictwie oraz do czego służy cyfryzacja. Wyjaśniono rozwiązania prośrodowiskowe i proklimatyczne. Wspólnie szukaliśmy szans dla rozwoju gospodarstwa rolnego, również w oparciu o odnawialne źródła energii.

W drugim dniu szkolenia młodzież poznała metodykę planowania rozwoju gospodarstwa rolnego oraz najczęstsze błędy podczas sporządzenia biznesplanu. Uczniowie szczegółowo zapoznali się z biznesplanem i jego strukturą. Wspólnie analizowano poszczególne jego elementy. Na koniec szkolenia uczniowie planowali rozwój gospodarstwa z uwzględnieniem inwestycji zawierających m.in. innowacyjne prośrodowiskowe /proklimatyczne rozwiązania. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy by wspólnie wypracować i zaprezentować swoje pomysły. W szkoleniu brali udział uczniowie z klasy 4PTL: Daria Baj, Patrycja Biela, Brajan Wolnicki, Klaudiusz Peterewicz oraz z klasy 5PTL Patrycja Chmielewska.

Opiekunem grupy była Pani Agnieszka Grzywaczewska. Serdecznie dziękujemy uczestnikom i organizatorom za przeprowadzenie szkolenia.

11 października 2023r. w naszej szkole odbył się apel z okazji XXIII Dnia Papieskiego, który w tym roku jest obchodzony pod hasłem: „Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Tegoroczne hasło nawiązuje do przesłania, w którym Ojciec Święty podkreśla ogromną wartość ludzkiego życia i zaprasza do szerzenia cywilizacji życia i cywilizacji miłości. Wzywa wszystkich: „aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce zapanowała wreszcie kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości”.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym śpiewem ulubionej pieśni papieża Jana Pawła II – „Barki”. W dalszej części uczniowie odnieśli się do słów wielkiego Polaka. Mówili, iż „Kultura życia tworzy cywilizację miłości. Jakże to ważne dzisiaj, kiedy za wschodnią granicą toczy się walka o ocalenie życia, o prawo do życia w wolności i w pełni właściwej dla miłości. Święty Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia, a kulturą śmierci”. Aby słowa papieża pozostały w naszych sercach na dłużej, każdy otrzymał cytat papieskiego przesłania.

Na zakończenie dyrektor szkoły pani Edyta Szymczuk podkreśliła jak ważne jest zachowanie pamięci o Papieżu Polaku w umysłach młodych pokoleń. Podziękowała także pani Annie Strelczuk oraz zaangażowanym uczniom za przygotowanie apelu.

 

GALERIA

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zorganizował 29 września 2023roku. „Lubelskie Forum innowacji w rolnictwie”.

Podczas Forum zostały przedstawione Grupy Operacyjne EPI, najlepsze przykłady innowacyjnych inwestycji
z województwa lubelskiego, nowa perspektywa finansowa 2023-2027 oraz ogłoszenie wyników konkursu AGROLIGA 2023.

W konferencji wzięła udział młodzież IV i V klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz opiekunowie Małgorzata Mamełka i Leszek Strup.

Konferencja była okazją do prezentacji najnowocześniejszych osiągnięć nauki oraz zachęcenia grupy docelowej do wzmocnienia motywacji korzystania z zasobów jednostek naukowych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie to szkoła o 100-letniej tradycji. Mogli się o tym przekonać uczennice i uczniowie klas 1LTa oraz 1LTb podczas lekcji historii przeprowadzonych w Izbie Pamięci przez p. Jadwigę Wosk.

Z wielkim zainteresowaniem oglądano eksponowane przedmioty: m.in. księgę główną uczniów założoną w 1932 r. czy oryginalne dokumenty czasów okupacji. Pamiątki, kroniki i zdjęcia znajdujące się w Izbie nie tylko zainteresowały uczniów ale spowodowały, że pojawiły się liczne pytania dotyczące  historii szkoły. Niektórym udało się nawet odnaleźć na zdjęciach członków rodziny czy starsze rodzeństwo a jedna z uczennic stwierdziła, że jest trzecim pokoleniem w murach Naszej Szkoły.

Lekcje te pozwoliły naszym „najmłodszym” zapoznać się nie tylko z historią szkoły ale i postacią Patrona - Józefa Piłsudskiego – wielkiego Polaka, patrioty i twórcy niepodległej Polski.