Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie ogłasza kolejną edycję konkursu „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”.

Szczegóły i karty zgłoszenia

 

 

 


 

15 grudnia 2022 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbył się Wojewódzki konkurs recytatorski dla szkół ponadpodstawowych Wielkie Damy poezji polskiej i ukraińskiej – Wisława Szymborska i Lina Kostenko.

W konkursie wyróżnienie zdobyła uczennica klasy 4P4L Magdalena Kosiba, która wygłosiła wiersz Wisławy Szymborskiej „Rozmowa z kamieniem”. Organizatorem konkursu była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Katedra Slawistyki (specjalność: Filologia słowiańska translatoryczna – język rosyjski z językiem ukraińskim.

Specjalizacja: Ruch graniczny i administracja celna).

25 listopada 2022 roku w Chełmskim Domu Kultury młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie obejrzała spektakl Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza pt. "Kolumbowie".

Spektakl opowiadał pokoleniu, którego młodość przypadła na okrutne lata II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Twórcy spektaklu tak określają jego cele: " Pragniemy, aby nasze przedstawienie było swoistym apelem młodych do młodych, o pielęgnowaniu narodowej tożsamości i pamięci o tragicznej historii naszego kraju. Naszym celem jest uświadomienie współczesnej młodzieży, że jej rówieśnicy żyjący w czasie II wojny światowej byli do niej bardzo podobni. Również mieli marzenia, byli beztroscy i bardzo kochali życie. Nie wybrali losu powstańczych bohaterów, lecz kiedy trzeba było, mimo swych młodych lat, szli po kolei na śmierć "jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec".

To opowieść o patriotyzmie, ofiarności, odwadze i poświęceniu, ale też o dramatycznych wyborach, cierpieniu, strachu, niespełnionej miłości i rozwianych marzeniach".

W spektaklu uczestniczyli uczniowie z klas 4P4L, 4B4, 4BT, 4PTL, 3PTL, 1LT pod opieką pań: Katarzyny Piotrowskiej, Anny Kufel, Małgorzaty Posturzyńskiej i Katarzyny Strup

Dnia  10. 11. 2022 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.   Akademia miała przypomnieć najważniejsze wydarzenia historyczne, ale również wzbudzić w nas refleksje. Podczas tej uroczystości została przypomniana historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy, aż po dzień odzyskania niepodległości.

W uroczystym apelu, który rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego, wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście.

Okolicznościowy referat przedstawiły uczennice klasy II LT. Następnie głos zabrali: pan Dariusz Kostecki- Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz pani Ewa Stamirowska- Krzaczek- Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwa PWSZ w Chełmie. W swoich wystąpieniach nawiązali do zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego i sytuacji po odzyskaniu Niepodległości.

Delegacje szkoły oraz goście złożyli wieńce i kwiaty pod pamiątkową tablicą, poświęconą patronowi naszej szkoły i twórcy Niepodległości Polski Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

W dalszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Okszowiacy” pod opieką: pani Katarzyny Piotrowskiej,  pani Katarzyny Zaborowskiej.

 

GALERIA