Regulamin konkursu - pobierz

 

W dniu 26.02.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu na uzyskanie Akredytacji w ramach programu Erasmus+ w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego o którą się ubiegaliśmy i udało nam się tę Akredytację otrzymać!

Akredytacja pozwala na ciągłość realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w okresie 2020-2027.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ i Akredytacji znajduje się na stronie https://erasmusplus.org.pl/

W kategorii praca plastyczna do konkursu przystąpili następujący uczniowie: Daria Baj, Dawid Maj, Wiktoria Siudziak oraz Arkadiusz Dębski. Trzy rysunki oraz rzeźbę przestrzenną przekazano Fundacji im. Kazimierza Wielkiego – współorganizatora konkursu. Opiekunem uczestników była p. Agnieszka Grzywaczewska – pedagog szkolny. Pod kierunkiem nauczyciela powstała rzeźba z motywem przewodnim wilka.

Celem konkursu było przede wszystkim upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej. „Walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak również w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 20 marca.

Galeria

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Szkolne Koło Caritas obdarowało podopiecznych Domu Dziecka w Chełmie piernikami zrobionymi przez młodzież  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Do ciasteczek dołączono artykuły higieniczne dla najmłodszych dzieci zakupione z funduszy SKC.


W związku z pandemią odwiedziny miały nieco inny charakter, podarki zawiozła do Domu Dziecka pani pedagog Agnieszka Grzywaczewska.

 

Galeria