W dniu 5 czerwca 2023r. uczniowie Tobiasz Marciniak, Norbert Szczypek, Paweł Woch pod opieką Mateusza Zarzyckiego uczestniczyli w IV Krajowych Dniach Pola w Sielinku koło Poznania. W trakcie trwania wystawy były realizowane ciekawe lekcje związane z rolnictwem oraz była możliwość zobaczenia nowoczesnego sprzętu rolniczego i poletek doświadczalnych. Odbyła się także konferencja w której uczestniczył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach pola wzięło ponad 1000 uczniów z terenu całej Polski, którzy brali udział w konkursie "Rolniczy QR kod". W tym konkursie Paweł Woch zajął I miejsce, a Norbert Szczypek II miejsce.

Gratulujemy

 

GALERIA

27-28 maja 2023r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbył się finał centralny XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów.

Paweł Woch startujący w bloku mechanizacja rolnictwa zajął IV miejsce i uzyskał tytuł laureata. Ewa Ryl i Paweł Zając startujący w bloku produkcja zwierzęca uzyskali tytuł finalisty. 

Zarówno laureaci jak i finaliści mają teraz wstęp wolny na studia na wszystkie uczelnie rolnicze w kraju. 

Ewa Ryl i Paweł Woch są tegorocznymi maturzystami. Ewa ukończyła naukę w technikum w zawodzie technik weterynarii, a Paweł w technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Paweł Zając jest uczniem klasy IV technikum w zawodzie technik weterynarii.

Nauczyciele przygotowujący do olimpiady to Marzena Tomaszewska w bloku produkcja zwierzęca i Mateusz Zarzycki w bloku mechanizacja rolnictwa. 

 Gratulujemy!!!

26 maja 2023 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, jako kontynuator Szkoły Rolniczej, obchodził Jubileusz 100-lecia. Od 15 stycznia 1923 roku kształci się tu młodzież w zawodach związanych z rolnictwem. Uroczystość zainaugurowała msza święta w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, którą celebrował ksiądz biskup dr Adam Bab wraz z księdzem kanonikiem Józefem Piłatem, księdzem dr Krzysztofem Gałanem - dyrektorem do spraw wychowania katolickiego w Kurii Metropolitalnej w Lublinie, księdzem kanonikiem Sławomirem Mazurkiem, ojcem Ludwikiem i księdzem kanonikiem Andrzejem Serafińczukiem, proboszczem parafii w Okszowie.

Po mszy, w asyście orkiestry OSP w Rejowcu, nastąpił przemarsz społeczności szkolnej, zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół, do budynku szkolnego. Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, ufundowaną przez absolwentów szkoły.

GALERIA

Uroczyste wprowadzenie Sztandaru Szkoły rozpoczęło w dniu 28 kwietnia 2023 obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja połączone z pożegnaniem absolwentów w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii z klas 4 B4 oraz 4 P4L.

O wydarzeniach związanych z uchwaleniem 3 maja 1791 r. podczas obrad Sejmu Wielkiego konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w montażu słowno-muzycznym przypomniała młodzież z klas 1BTb, 2LT oraz 3PTL.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, znosiła liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

GALERIA

Promocja najnowszego tomiku poetyckiego Krystyny Igras pt. „Przez otwarte okno czasu” była okazją do promocji również naszej szkoły. Dnia 14.04.2023 r. w Bibliotece Publicznej w Chełmie  członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Okszowiacy” Kinga Stasieczek i Filip Kutarba , ubrani w stroje ludowe witali przybyłych gości.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał od naszych uczniów nasiona łąki kwietnej. Ten oryginalny podarunek zawierał cytaty zaczerpnięte z twórczości poetki. Autorka niezwykle ciepło i serdecznie podziękowała naszym uczniom i opiekunom, Pani Katarzynie Strup i Pani Annie Kufel. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w wieczorku poetyckim, który był okazją do refleksji nad przemijaniem i celebracji piękna przyrody.

Czytane wiersze doskonale pokazały, iż codzienność i zwyczajność może stanowić inspirację do twórczości.  Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wśród dźwięków pieśni łemkowskich w wykonaniu Pani Barbary Nowakowskiej. Po zakończeniu na uczestników czekał smaczny poczęstunek, który przygotowała razem z uczniami z klasy 3 PTL Pani Magdalena Szmit.
Serdecznie dziękujemy.

 

 

GALERIA