NASZ PATRON


Wybór na patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego Polaka, twórcę polskiej państwowości i jej sił zbrojnych, zwycięskiego wodza w wojnie polsko-bolszewickiej, człowieka, który ocalił Polskę a być może i Europę przed zalewem komunizmu, to wielki zaszczyt dla naszej szkolnej społeczności.

Jego postać jest niezwykle trudna do zdefiniowania. Był Dziadkiem, Marszałkiem, Władcą Dusz, Geniuszem Niepodległości, Hetmanem niezłomnym, Legendą - był postacią wybitną.
Przepis na wybitność w stylu Józefa Piłsudskiego jest prosty - wypełniać bardzo dobrze funkcje, które wyznaczy nam los. Natomiast stosowanie się do tego przepisu to już zupełnie inna sprawa. Wymaga to w praktyce podporządkowania całego życia realizacji wizji. Niewiele jest osób, które się na to zdobywają, natomiast Ci, którzy mają na to dość siły dokonują czynów, które na zawsze zapisują się na kartach historii.

Należy też pamiętać, że z ziemią chełmską łączyły Józefa Piłsudskiego liczne więzy. Przebywał tu wielokrotnie. Podczas ostatniego pobytu w 1925r. odwiedził Święcicę, Chełm i Okszów. Tu 7 czerwca w jego obecności odbyło się poświęcenie szkoły. Wszędzie witały go rozentuzjazmowane tłumy wielbicieli. Po zakończeniu uroczystości Marszałek jeszcze przez 2 godziny przebywał w Okszowie, a następnie udał się na dworzec kolejowy w Chełmie, skąd serdecznie żegnany przez kolejarzy odjechał pociągiem do Brześcia.

Osobiste przybycie Marszałka do Okszowa wywarło wielki wpływ nie tylko na przebieg prac w szkole ale też na kształtowanie postaw uczniów i nauczycieli w duchu patriotycznym, w duchu wytrwałej pracy dla dobra szkoły i kraju. Takim wartościom jesteśmy wierni do dziś.

 

Kalendarium z życia Józefa Piłsudskiego
05.12.1867 - urodził się w Zułowie niedaleko Wilna w rodzinie szlacheckiej, Józefa i Marii, posiadał dziewięcioro rodzeństwa,

1877 - rozpoczął naukę w I Gimnazjum Wileńskim, wraz z bratem Bronisławem rozpoczął działalność konspiracyjną w organizacjach niepodległościowych,

1885 - rozpoczął studia na wydziale medycznym uniwersytetu w Charkowie, dalsza aktywna działalność w organizacjach studenckich. Po pierwszym roku wyjechał do Wilna i związał się z grupą konspiracyjną planującą zamach na cara Aleksandra III,

22.03.1887 - aresztowany za współudział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III, z wyrokiem 5-ciu lat został zesłany na Sybir,

01.07.1892 - po powrocie z zesłania do Wilna, włączył się aktywnie w nurt ruchu socjalistycznego w rożnych organizacjach, był przekonany o konieczności walk o niepodległą ojczyznę,

1893 – wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), szybko stając się jej liderem

1896 – przebywał w Londynie, uczestnicząc m.in. w Kongresie Drugiej Międzynarodówki

15.07.1899 - ślub z Marią z Kroplewskich Juszkiewiczową we wsi Paproć Duża,

21.02.1900 - aresztowany w Łodzi wraz z żoną podczas drukowania pism, więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej,

15.05.1901 - uciekł ze szpitala w Petersburgu i przedostał się do Galicji. Wrócił do działalności w PPS

1904 - pobyt w Japonii, nawiązanie sojuszy w celu otworzenia polskich oddziałów, pozyskanie broni i pieniędzy, w kraju powstały oddziały zbrojne dokonujące ataków na carskich dygnitarzy i pieniądze,

1905 – został szefem Wydziału kierującego Organizacją Bojową PPS. Był współtwórcą Związku Strzeleckiego we Lwowie,

1910 - w wyniku kontaktów z wywiadem Austro - Węgierskim uzyskał zgodę na utworzenie i działalność związków strzeleckich „Strzelca”,

01.12.1912- został Komendantem Głównym Związku Walki Czynnej (ZWC),

03.08.1914 - powołanie I Kompani Kadrowej, a trzy dni później wymarsz kadrówki z krakowskich Oleandrów,

22.10.1914 - powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej (POW),

11.01.1917 - objęcie kierownictwa Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, był to krok w kierunku tworzenia struktur państwowych niepodległej Polski,

21.07.1917 - aresztowanie przez Niemców, więziony w Gdańsku, Spandu, Wesel i Magdeburgu,

10.11.1918 - powrót do Warszawy,

11.11.1918 – Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi, 3 dni później również władzę cywilną,

20.02.1919 - na mocy małej konstytucji objął urząd Naczelnika Państwa,

19.03.1920 - mianowanie Pierwszym Marszałkiem Polski

16.08.1920 - rozbicie armii sowieckiej pod Warszawą, bitwa przeszła do historii jako cud Nad Wisłą

14.12.1922 – złożył władzę Naczelnika Państwa na ręce prezydenta RP Gabriela Narutowicza

02.05.1926 - rozwiązanie kryzysu gabinetowego w drodze przewrotu, wprowadzenie rządów sanacji

06.08.1926 - objął funkcję generalnego inspektora Sił Zbrojnych, stanowisko to piastował do śmierci

02.10.1926 – objął urząd premiera (do 27 czerwca 1928)

01 i 02.07.1928 - pierwszy pobyt w Gdyni ma chrzcie statków Wanda, Jadwiga i Hanka. Na pokładzie parowca Jadwiga zwiedził port gdyński, a następnie w porcie wojennym dokonał przeglądu oddziału marynarzy. Później udał się w rejs na Hel statkiem s/s Gdańsk, gdzie zwiedził latarnię morską

25.08.1930 – po raz drugi objął funkcję premiera. Po 4 dniach postawił wniosek o rozwiązanie Sejmu. W wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie zdobyło 47% głosów uzyskując 56% mandatów poselskich

29.03.1931 - przybycie Marszałka na pokładzie niszczyciela ORP Wicher z trzymiesięcznej kuracji zdrowotnej na portugalskiej wyspie Madera. Od Helu Wicher był eskortowany przez trzy torpedowce, a w gdyńskim basenie portowym, wszystkie statki podniosły Wielką Galę Banderową. Na cześć Marszałka oddano także salut armatni z okrętu szkolno-koszarowego Bałtyk

12.04.1935 – podpisał ustawę konstytucyjną,

12.05.1935 - śmierć Marszałka w Belwederze o 2045, sześć dni później odbyły się uroczystości pogrzebowe na Wawelu.