Ogłoszenie

 

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 


 Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Zespole Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Okszowie

 

Szanowni Państwo,


w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie wprowadził w okresie od 6 listopada do 29 listopada 2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z ZSCKR w Okszowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Szkoły:

ZSCKR w Okszowie

adres: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów

adres e-mail: zsckr@okszow.edu.pl
tel.: 82 569 07 22

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Klienci w trakcie wizyty w szkole są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku szkoły.