Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Okszowiacy” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie sięga 1961 roku, kiedy powstał pierwszy Zespół Tańca Ludowego prowadzony przez panią Stanisławę Klimaszewską. Następnie w roku 1982 postanowiono reaktywować zespół. Opiekunami jego byli pani Urszula Gierczak i pan Marian Kazimierczak.

 Po kilkuletniej przerwie z inicjatywy ówczesnego dyrektora pana Stanisława Tarasiuka oraz pani Urszuli Gierczak w maju 1986 odbyło się spotkanie, na którym zapadła decyzja o powstaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Okszowiacy”. Pan Jan Pogonowski opiekun, choreograf i kierownik zespołu w latach 1986 – 1998 wspomina pracę z zespołem następująco. Początki były trudne, jednakże zapał młodzieży i wsparcie dyrekcji oraz grona pedagogicznego sprawiły, że zespół znalazł swoje miejsce w życiu szkoły. Swój pierwszy koncert zespół dał 10 października 1986 roku w Korolówce na zakończenie konkursu orek. Na program koncertu złożyło się widowisko obrzędowe „Dożynki”. W przerwie semestralnej dla zespołu zorganizowany został obóz szkoleniowy podczas którego opracowaliśmy tańce lasowickie, krakowiaka i poloneza. Można powiedzieć, że pierwszy rok zakończył się sukcesem. W ciągu mijającego roku zespół dał 19 koncertów na rzecz szkoły i województwa.

Podbudowani wieloma sukcesami w konkursach tanecznych w nowym roku szkolnym 1987/1988 rozpoczęliśmy nabór nowych członków. Od tego roku  praca przebiegała w dwóch grupach. W ciągu tego roku zespół dał 18 koncertów i wzbogacił swój program o tańce wielkopolskie i lubelskie. Został laureatem i zdobywcą I miejsca w przeglądzie kulturalnym gmin województwa chełmskiego. Gościł zespół ludowy z Jugosławii.

Rok szkolny 1988/1989 rozpoczął się z rewizytą w Jugosławii. Była to udana pierwsza podróż zagraniczna. Podczas tygodniowego pobytu zespół dał cztery koncerty, które były bardzo ciepło przyjmowane przez jugosłowiańską publiczność. W czasie przerwy semestralnej podczas warsztatów tanecznych, zespół wzbogacił swój repertuar o tańce śląskie i oberka z kujawiakiem. Z okazji Święta Ludowego zespół zaprezentował udany program pt.: „Barwy wsi polskiej”. Rok szkolny zakończyliśmy 24 koncertami.

Rok szkolny 1989/1990 to 22 koncerty na terenie kraju i za granicą. W roku tym zespół przygotował program pt.: „Nie zginęła”, który był wielokrotnie prezentowany na terenie szkoły. Wspólnie z Domem Kultury Cementowni Chełm zorganizowaliśmy koncert z funduszu 600-lecia miasta Chełma. Podczas wakacji zespół udał się w swoją drugą podróż zagraniczną do Włoch. Podczas 12-dniowego pobytu daliśmy 11 koncertów. Było to dla młodzieży niezapomniane przeżycie, zwłaszcza pobyt w Wenecji.

Rok 1990/1991 to rok oddania do użytku nowej szkoły. W uroczystej inauguracji roku szkolnego wystąpił zespół ze swoim programem „Nie zginęła”. Rok ten zakończył się wyjazdem do Szwecji i 27 koncertami.

Kolejny rok szkolny 1991/1992 był rokiem trudnym dla zespołu. Zawisła groźba rozwiązania. Jednakże przy wsparciu grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły zespół utrzymał się i kontynuował swoją działalność. Rok szkolny 1993/1994 rozpoczął się kolejnym wyjazdem za granicę, gdzie w dniach 8 – 16 października 1993 roku gościł w Danii”.

Od roku 1999 zespół prowadziło małżeństwo Marioli i Sławomira Piędziów. Kontynuowali tradycje zespołu i uświetniali swoimi występami wszelkie uroczystości szkolne i powiatowe. Swój dorobek zaprezentowali również podczas występów w Kijowie i w Kowlu na Ukrainie. 17 maja 2008 roku zespół wystąpił we Włodawie w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego. Na scenie wystąpiło 14 zespołów tańca ludowego z całego województwa „Okszowiacy” zajęli II miejsce. Młodzież za zaangażowanie w pracę na rzecz zespołu wyjechała na wycieczkę do Wrocławia i Czech.

Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy” w ciągu minionych 7 lat (od 2013) został odmłodzony i zaistniał na nowo pod kierownictwem pani Katarzyny Zaborowskiej. Dzisiejszą grupę wokalno – taneczną tworzy młodzież, która jest miłośnikiem i entuzjastą tańca, folkloru polskiego oraz tradycji narodowej, ceni i szanuje tradycje szkoły i dziedzictwo kulturowe. Powołany ponownie do życia zespół, choć tworzy go dziś inne pokolenie, realizuje misję pierwszych założycieli. Z roku na rok zespół się rozwija, a prowadzący i tancerze stawiają sobie nowe cele i wyzwania. Zespół nie prezentowałby się tak pięknie, gdyby nie oprawa muzyczna, którą wykonuje człowiek z wielką pasją, niezwykłym talentem muzycznym jaki prezentuje pan Sławomir Piędzia. Repertuar oraz stroje zespołu to wielka wartość szkoły, która daje możliwość odtworzenia ludowych tańców i pieśni takich jak tańce narodowe (polonez, krakowiak, mazur, kujawiak, oberek) oraz tańce regionalne (tańce chełmskie, tańce lubelskie, tańce górali żywieckich, tańce zielonej góry).

Kolorowe stroje, tańce i żywiołowe przyśpiewki od lat oczarowują publiczność zgromadzoną w murach szkoły podczas cyklicznych uroczystości szkolnych, chełmskich festiwali i uroczystości w Warszawie, gdzie zespół wzbogaca widowiska artystyczne.

Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy” jest zjawiskiem wyjątkowym w życiu kulturalnym szkoły, najważniejsze karty jego historii zapisane zostały w kronikach i pozostają w pamięci wszystkich naszych tancerzy.