Plan zajęć 2023 2024 - pobierz

 


 

Microsoft Teams

instrukcja dla ucznia, rodziców i słuchaczy - pobierz

 

 


 

Plan zjazdów dla Kursów Rolnik i Branżowej Szkoły II stopnia - pobierz

 

 


Zajęcia dla kursów kwalifikacyjnych RL3

oraz R04 w zawodzie Rolnik i zaocznej
Branżowej Szkoły II stopnia rozpoczynają się 11 września o godzinie 1500.

Zajęcia zaplanowane są także w sobotę od 800.

Dokładny plan zajęć  będzie podany

na pierwszym spotkaniu w piątek.

Zapraszamy słuchaczy!!!

 

 


Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa planuje się w najbliższym czasie przejście na nauczanie na odległość z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, poczty internetowej, komunikatorów i platform edukacyjnych. Słuchacze, którzy nie podali danych kontaktowych (adres e-mail, telefon komórkowy) opiekunom  powinni to uzupełnić jak najszybciej.

wicedyrektor

Wojciech Dyczko


Od 12 do 25 marca br. zajęcia szkolne zostają zawieszone.

 

Proszę śledzić informacje w środkach masowego przekazu

i na stronie internetowej szkoły.


Plan zajęć semestr IV TTW - pobierz

Plan zajęć semestr III R - pobierz

Plan zajęć semestr II R - pobierz

Plan policealna szkoła 2019 I sem po zmianach - pobierz