Link do strony z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d5340bd2-48cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki- pobierz

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

 
Identyfikator postępowania

ocds-148610-d5340bd2-48cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-bb902d08-47fd-11ee-9aa3-96d3b4440790

 
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

 
Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-ae52adf9-2c6f-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Modyfikacja SWZ - pobierz

Przedmiar zmieniony zakres prac - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-8ef0a127-2ad1-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA- pobierz

Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-d8f63f80-2232-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Odpowiedź na pytania - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz