Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz

 


 

Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6de06e6e-ca60-11ee-a84d-d63fc4d19e65

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-6de06e6e-ca60-11ee-a84d-d63fc4d19e65

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 

Wybór oferty w części 2 postępowania - pobierz

Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9a29f3a0-af02-11ee-a06e-7a3efa199397

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-9a29f3a0-af02-11ee-a06e-7a3efa199397

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania we wskazanych częściach - pobierz

Informacja o wyborze ofert we wskazanych częściach postępowania - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3, 4 i 8  - pobierz

Informacja o wyborze ofert w części 6, 10, 11 i 12  - pobierz

Link do strony z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ca7a368-6f52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania ocds-148610-4ca7a368-6f52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu - pobierz

 

 

Link do strony z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d5340bd2-48cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki- pobierz

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Wybór oferty w części 1 postępowania - pobierz

Wybór oferty w części 2,3,4 postępowania - pobierz

 

 
Identyfikator postępowania

ocds-148610-d5340bd2-48cc-11ee-9aa3-96d3b4440790