Identyfikator postępowania ocds-148610-fa55ab9f-02c7-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 

Numer referencyjny postępowania
2/ZP/2023
Identyfikator postępowania ocds-148610-10658448-e276-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

 

Numer referencyjny postępowania

1/ZP/2023

 

Identyfikator postępowania

ocds-148610-e56f1d43-a2e8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

strona z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e56f1d43-a2e8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Załączniki - pobierz

 

4. Odpowiedź na pytania w postępowaniu nr 1/ZP/2023 - pobierz

 

5. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

6. Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

7. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert - pobierz

 

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty we wskazanych częściach - pobierz

9. Informacja o unieważnieniu postępowania we wskazanych częściach - pobierz

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: 9dbac0cf-ea39-4f1b-a7b5-098fdb8cc0b2
Identyfikator postępowania na ezamowienia.gov.pl: ocds-148610-da8f97fb-605a-11ed-9171-f6b7c7d59353
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

Identyfikator postępowania na miniportral.uzp.gov.pl: 155f8fbc-7835-4bea-aaca-6f4a2d311f0a

Identyfikator postępowania na ezamowienia.gov.pl: ocds-148610-1ce752f0-5bba-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz