Identyfikator postępowania ocds-148610-8ef0a127-2ad1-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA- pobierz