Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-d8f63f80-2232-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Odpowiedź na pytania - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz