Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-cba76c5f-2163-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

INFORMACJA z otwarcia ofert  - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz