Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że od 25 maja 2018 r., obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

 

W związku z powyższym, załączamy poniżej klauzule informacyjne, zawierające informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

 

 

Klauzula informacyjna – DANE OSOBOWE

Klauzula informacyjna – WIZERUNEK

Klauzula informacyjna – PRACOWNIK

Klauzula informacyjna - KONTRAHENT