Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-ae52adf9-2c6f-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Modyfikacja SWZ - pobierz

Przedmiar zmieniony zakres prac - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz