Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-bb902d08-47fd-11ee-9aa3-96d3b4440790

 
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz