Link do strony z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d5340bd2-48cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki- pobierz

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Wybór oferty w części 1 postępowania - pobierz

Wybór oferty w części 2,3,4 postępowania - pobierz

 

 
Identyfikator postępowania

ocds-148610-d5340bd2-48cc-11ee-9aa3-96d3b4440790