Link do strony z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ca7a368-6f52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania ocds-148610-4ca7a368-6f52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu - pobierz