Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP 00114682/01

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

9. Specyfikacja techniczna wymiany skrzynek - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 Znak sprawy: 8/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP00090899/01

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Informacja o kwocie - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 

 Znak sprawy: 7/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP 00088210/01

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Informacje o kwocie - pobierz

 

 Informacje z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

Znak sprawy: 6/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP00072547/01

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ -  pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz