Znak sprawy: 15/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załączniki - pobierz

 

Wyjaśnienia do SIWZ - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

 

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”