Znak sprawy: 5/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP00058994/01

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie - pobierz

 

Znak sprawy: 4/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP00044239/01

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu - pobierz

Znak sprawy: 3/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP00043664/01

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

 

Znak sprawy: 2/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny2021/BZP00037824/01

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Unieważnienie - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

Znak sprawy: 1/ZP/2021

 

Numer TED/BZP/referencyjny2021/BZP00037824/01

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik 1 - pobierz

4. Załącznik 2 - pobierz

5. Załącznik 3 - pobierz

6. Załącznik 4 - pobierz

7. Załącznik 5 - pobierz

8. Załącznik 6 - pobierz

9. Załącznik 7 - pobierz

10. Załącznik 8 - pobierz

 

Informacja o wartości postępowania - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze oferty - pobierz

 

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.