Znak sprawy: 4/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP00044239/01

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu - pobierz