Znak sprawy: 7/ZP/2021

Numer TED/BZP/referencyjny 2021/BZP 00088210/01

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 1 - pobierz

4. Załącznik nr. 2 - pobierz

5. Załącznik nr. 3 - pobierz

6. Załącznik nr. 4 - pobierz

7. Załącznik nr. 5 - pobierz

8. Załącznik nr. 6 - pobierz

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

Informacje o kwocie - pobierz

 

 Informacje z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu - pobierz