Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz


9. Zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót - pobierz

 

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

11. Modyfikacja SWZ - pobierz

12. Zał. nr 9 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert z powodu awarii systemu teleinformatycznego - pobierz

 

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz

Zmiana SWZ - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz

 


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz


    - Przedmiar - pobierz
    - STWiORB - pobierz

  - dokumentacja projektowa - rysunkki - pobierz4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz


9. Zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót - pobierz

 

10. Zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób - pobierz

 

11. Informacja o dodaniu dokumentacji projektowej - pobierz

12. Informacja o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz

 

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

    - Przedmiar - pobierz
    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz


9. Zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót - pobierz


10. Zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  - pobierz

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

    - Przemiar - pobierz
    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz


9. Zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót - pobierz


10. Zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Znak sprawy: 1/ZP/2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o kwocie - pobierz

 

Informacja o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SWZ - pobierz

3. Załączniki - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”