1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

    - Przemiar - pobierz
    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz


9. Zał. nr 7 do SWZ - wykaz robót - pobierz


10. Zał. nr 8 do SWZ - wykaz osób - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Znak sprawy: 1/ZP/2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o kwocie - pobierz

 

Informacja o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SWZ - pobierz

3. Załączniki - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

Znak sprawy: 15/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załączniki - pobierz

 

Wyjaśnienia do SIWZ - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

 

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

Znak sprawy: 14/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 2 - pobierz

4. Załącznik nr. 3 - pobierz

5. Załącznik nr. 4 - pobierz

6. Załącznik nr. 5 - pobierz

7. Załącznik nr. 6 - pobierz

8. Przedmiar - pobierz

9. Specyfikacja techniczna - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

Znak sprawy: 13/ZP/2021

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Załącznik nr. 2 - pobierz

4. Załącznik nr. 3 - pobierz

5. Załącznik nr. 4 - pobierz

6. Załącznik nr. 5 - pobierz

7. Załącznik nr. 6 - pobierz

8. Przedmiar - pobierz

9. Specyfikacja techniczna - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

Informacja:

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”