Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: f4184d75-3f71-4ba8-83d5-b254f1edf5e6

Identyfikator postępowania na ezamowienia.gov.pl - pobierz

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Informacja z kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Stroną prowadzonego postępowania jest miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: 803aec00-4036-4bad-9909-bdec6b8a69f2

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz

 

Odpowiedź na pytanie dot. fotografii przedmiotu zamówienia - pobierz

Zdjęcia przedmiotu postępowania - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Stroną prowadzonego postępowania jest miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: 4a377041-bedd-4a6c-907b-cefa3248d621

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

Stroną prowadzonego postępowania jest miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: f268f9b0-61bf-4919-9209-e6d184a95ffb

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

11. Informacje o przedmiocie zamówienia - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Stroną prowadzonego postępowania jest miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: 67756c18-4dc1-4931-a639-a7d5a718c604

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1 - pobierz

Unieważnienie postępowania w części 2 - pobierz