Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: b8ecc792-628f-4cdc-9ba6-afc420d2db4f

Identyfikator postępowania na ezamowienia.gov.pl: ocds-148610-8b3ef799-5bae-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Informacja dotycząca przedmiotu zamówienia - pobierz

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

 

 

 

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: fd3dfa5e-c38f-4b4b-b8c4-919ca5c047b7
Identyfikator postępowania na ezamowienia.gov.pl: ocds-148610-85cfe7b8-56ce-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz


4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

 

9. Zał. nr 7 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Odpowiedź na pytanie - pobierz

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl ff7c4542-90b1-4878-b865-0e101760a0a7

Identyfikator postępowania na https://ezamowienia.gov.pl: ocds-148610-ebd30c04-50ab-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz


4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz usług - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Modyfikacja SWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o unieważnieniu - pobierz

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: f4184d75-3f71-4ba8-83d5-b254f1edf5e6

Identyfikator postępowania na ezamowienia.gov.pl - pobierz

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Informacja z kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Stroną prowadzonego postępowania jest miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: 803aec00-4036-4bad-9909-bdec6b8a69f2

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz

 

Odpowiedź na pytanie dot. fotografii przedmiotu zamówienia - pobierz

Zdjęcia przedmiotu postępowania - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz