Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-d8f63f80-2232-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Odpowiedź na pytania - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-cba76c5f-2163-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

INFORMACJA z otwarcia ofert  - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Link do strony z postępowaniem:
 
Identyfikator postępowania ocds-148610-e5b99789-215b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - pobierz

INFORMACJA z otwarcia ofert  - pobierz

 

Wybór oferty  - pobierz

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-f3313417-1caa-11ee-9aa3-96d3b4440790
Link do strony z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f3313417-1caa-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Odpowiedź na pytanie - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Wybór oferty w postępowaniu - pobierz

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-f04adf5c-1984-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Link do strony z postępowaniem:
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

STWiORB - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki - pobierz

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - pobierz

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

Wybór oferty - pobierz