List intencyjny Ministra RiRW - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Logotyp - pobierz

Kacper Matyjewicz absolwent klasy IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w XLIV finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa, który odbył się 28 maja na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy zajął VI miejsce uzyskując po raz kolejny tytuł laureata.

Otrzymał także stypendium z Banku BNP Paribas oraz kolejny indeks na wszystkie rolnicze uczelnie w kraju. Ucznia do olimpiady przygotowywał Mateusz Zarzycki.


Gratulujemy!!!

         30 kwietnia 2021 roku miało miejsce zakończenie roku szkolnego w IV klasie Technikum – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uroczystość była okazją do podsumowania pewnego etapu w życiu młodych ludzi oraz  pracy w ciągu czterech lat nauki.  Zmagania zakończyły się sukcesem – Absolwenci 2020/2021 otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Dyrektor, pan Bogusław Marczuk, skierował do maturzystów ciepłe słowa. Wręczył  nagrody za wyniki w nauce  oraz przekazał listy gratulacyjne Rodzicom. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli uczniowie Kacper Matyjewicz i Marcin Kowalczuk. Nagrody za wyniki w nauce otrzymali również: Katarzyna Wasiuta i Weronika Sztompka oraz Wojciech Dubiel i Marcin Łatka. Uhonorowano również inne osiągnięcia uczniów: Kacper Matyjewicz otrzymał podziękowanie oraz upominek za godne reprezentowanie szkoły w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uzyskał on tytuł Laureata Etapu Okręgowego OWiUR i będzie uczestniczył w zmaganiach centralnych olimpiady, Katarzyna Wasiuta otrzymała podziękowania za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, a Magdalena Kamińska i Marcin Łatka za współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca „Okszowiacy”. Opiekun Szkolnego Koła PCK, pani Anna Kufel, przekazała podziękowania oraz upominki dla młodzieży biorącej udział w Ogólnopolskim Turnieju „Młoda krew ratuje życie”, wśród nich znaleźli się: Katarzyna Wasiuta – oddała 4950 ml krwi, Zuzanna Kurowska, Karolina Górecka, Marcin Kowalczuk, Radosław Mierzicki, Kamil Kubiak.

Obowiązujący z powodu pandemii reżim sanitarny nie pozwolił na organizację uroczystości w szerszym gronie. Poniższe słowa niech będą namiastką tego, co społeczność ZSCKR chciałaby przekazać tegorocznym Absolwentom.

 

Drodzy Absolwenci!

Wszystko ma swój początek i koniec. Opuściliście szkolne mury. Nie oznacza to rozłąki, ani zapomnienia o tych, którzy tu zostają: nauczycielach i wychowawcach, młodszych kolegach i koleżankach. Przecież to tutaj rodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane – stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie. Mamy nadzieję, że wszystko to pozostanie w Waszej pamięci na całe życie.

Życzymy Wam szerokiej drogi! Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte.

Społeczność  ZSCKR w Okszowie

 

Galeria