Kompletne dokumenty należy złożyć do 8 marca 2024 r. po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w oświadczeniu
o stanie rodzinnym i dochodach osób uprawnionych należy wykazać dochody:

 1. a) wynagrodzenie brutto,
 2. b) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 3. c) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,
 4. d) dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się
  w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
  a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,
 5. e) stypendia,
 6. f) alimenty,
 7. g) zasiłki dla bezrobotnych,
 8. h) świadczenia otrzymane z opieki społecznej,
 9. i) świadczenia wychowawcze (500+).

 

Informujemy również, że zgodnie z §7 ust. 1 powyższego regulaminu
„Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych z Funduszu jest wniosek oraz inne wiarygodne dokumenty, potwierdzające sytuację życiową, rodzinną i materialną złożone przez osobę uprawnioną. W przypadku nie dostarczenia wiarygodnych dokumentów do wniosku, o którym mowa wyżej, Komisja Świadczeń Socjalnych ma prawo zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów uwiarygodniających powstałą sytuację materialną w rodzinie.”

 

Wniosek - pobierz

Oświadczenie - pobierz

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że od 25 maja 2018 r., obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

 

W związku z powyższym, załączamy poniżej klauzule informacyjne, zawierające informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

 

 

Klauzula informacyjna – DANE OSOBOWE

Klauzula informacyjna – WIZERUNEK

Klauzula informacyjna – PRACOWNIK

Klauzula informacyjna - KONTRAHENT

 

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z obchodów Jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie.

Film

 

 


100-lecie Szkoły Rolniczej w Okszowie!!!

W związku ze 100-leciem istnienia Szkoły Komitet Organizacyjny ogłasza Zjazd Absolwentów 26 maja 2023 roku.

Absolwenci, którzy zechcą wziąć udział w uroczystościach szkolnych i spotkaniu proszeni są o wypełnienie i przesłanie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZSCKR w Okszowie 22-105 Okszów ul. Szkolna 2; na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie do 15 kwietnia oraz dokonanie odpowiedniej wpłaty, zależnie od wyboru opcji uczestnictwa na konto:

92 8187 0004 5001 0007 7071 0001 z dopiskiem  Jubileusz oraz Nazwisko i imię absolwenta do 30 kwietnia 2023, co będzie potwierdzeniem uczestnictwa.

Uczestnictwo w balu w Zajeździe Trzy Dęby według kolejności zgłoszeń ponieważ limit to 100 miejsc dla absolwentów.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach
7-15 pod numerem telefonu: (82) 569 07 22

 

 
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów informuje, że istnieje możliwość zorganizowania Jubileuszowego Spotkania Absolwentów w altanie grillowej na terenie Zajazdu Trzy Dęby. Powyższe spotkanie odbywałoby się równolegle do Balu Absolwentów. Udział w spotkaniu plenerowym to koszt 150 zł. Maksymalna liczba miejsc w altanie grillowej wynosi 100 osób.
Zgłoszenia należy kierować na adres szkoły: poczta tradycyjną - ZSCKR w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wpłat należy dokonywać do 18 maja br. na rachunek Rady Rodziców przy ZSCKR w Okszowie (92 8187 0004 5001 0007 7071 000). Przelew powinien zawierać dane personalne oraz dopisek "Jubileusz - Impreza plenerowa".

 

 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz