W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy realizację projektu „Międzynarodowe projekty edukacyjne - szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: 2020-1-PMU-3264.

Zgodnie z założeniami projektu, wiosną 2022 roku trzydziestu jeden uczniów klas II i III technikum oraz czterech nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowym wyjeździe kulturowym do Grecji.

Informacje związane z naborem oraz szczegółami wyjazdu będą opublikowane wkrótce na stronie szkoły oraz przesłane przez dziennik elektroniczny.

Prezentacja - pobierz

 

 

W dniu 26.02.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu na uzyskanie Akredytacji w ramach programu Erasmus+ w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego o którą się ubiegaliśmy i udało nam się tę Akredytację otrzymać!

Akredytacja pozwala na ciągłość realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w okresie 2020-2027.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ i Akredytacji znajduje się na stronie https://erasmusplus.org.pl/

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu Erasmus+ pt. „Praktyki w zagranicznych firmach źródłem nowych kompetencji zawodowych” odbyli w dniach od 7 września do 2 października 2020r. praktykę zawodową w Grecji.

Podczas czterotygodniowego pobytu mieli oni możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, podniesienia kompetencji językowych oraz poznania kultury i obyczajów innego kraju. W wyjeździe brało udział 25 uczniów z technikum mechanizacji rolnictwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Przebieg zajęć widoczny na zdjęciach.

Galeria

„Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa  COVID-19 wyjazd młodzieży na praktyki do Grecji został przesunięty na okres jesienny.”

W dniu 26 lutego o godzinie 1500 w sali nr 10 odbędzie się zebranie organizacyjne związane z wyjazdem uczniów naszej szkoły na praktyki do Grecji (projekt „Praktyki w zagranicznych firmach źródłem nowych kompetencji zawodowych” nr 2019-1-PL01-KA102-062961).

Podczas spotkania zostaną przekazane informacje niezbędne do właściwego przygotowania się do wyjazdu.

Prosimy o przybycie uczniów wraz z rodzicami.