W dniu 26.02.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu na uzyskanie Akredytacji w ramach programu Erasmus+ w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego o którą się ubiegaliśmy i udało nam się tę Akredytację otrzymać!

Akredytacja pozwala na ciągłość realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w okresie 2020-2027.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ i Akredytacji znajduje się na stronie https://erasmusplus.org.pl/