W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy realizację projektu „Międzynarodowe projekty edukacyjne - szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: 2020-1-PMU-3264.

Zgodnie z założeniami projektu, wiosną 2022 roku trzydziestu jeden uczniów klas II i III technikum oraz czterech nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowym wyjeździe kulturowym do Grecji.

Informacje związane z naborem oraz szczegółami wyjazdu będą opublikowane wkrótce na stronie szkoły oraz przesłane przez dziennik elektroniczny.

Prezentacja - pobierz