Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Projekt umowy - pobierz

 

Usługa realizacji programu edukacyjno-kulturowego w ramach projektu nr. 2020-1-PMU-3264 pt.: „Międzynarodowe projekty edukacyjne - szansa na lepszą przyszłość”

pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Usługę transportową w ramach projektu nr. 2020-1-PMU-3264 pt.: „Międzynarodowe projekty edukacyjne - szansa na lepszą przyszłość”

pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Opis kryteriów - pobierz