Znak sprawy 3/ZO/2/2023

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Protokół z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Znak sprawy 3/ZO/1/2023

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Protokół z otwarcia ofert - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załączniki - pobierz

 

Protokół z otwarcia ofert - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

 Załącznik nr 3 - pobierz

 

 Informacja z otwarcia ofert  - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz umowy - pobierz

 Projekt umowy - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz