Dnia 2 września  zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Okszowie. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Na sali gimnastycznej uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pana wicedyrektora Wojciecha Dyczko. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Został także odczytany list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.


W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom,  nauczycielom i rodzicom.

 

Galeria