W dniach 27 i 28 maja 2022r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał centralny XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W olimpijskich bojach Paweł Woch uczeń klasy 3 technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajął 3 miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa uzyskując tytuł laureata. Paweł dostał nagrodę finansową i stypendium na rok szkolny 2022/2023.

Piotr Dziedzicki uczeń klasy 4 również w bloku mechanizacja rolnictwa i Monika Nowak z klasy 3 w bloku gastronomia uzyskali tytuł finalisty.

Wszyscy uczniowie otrzymali indeksy na wyższe uczelnie rolnicze w cały kraju. Uczniowie klas 3 są zwolnieni z części pisemnej egzaminów zawodowych.

Uczniów z mechanizacji rolnictwa do olimpiady przygotowywał Mateusz Zarzycki, a z gastronomii Agnieszka Bartoszuk.

 

Gratulujemy!!!

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny Szkół Rolniczych „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”.

17 maja 2022r. odbył się po raz drugi Ogólnopolski Konkurs Historyczny Szkół Rolniczych „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”. Organizatorem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. Patronatem honorowym Konkurs objął Wicepremier RP Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Zmagania uczniów odbyły się on-line. Do konkursu przystąpiło 32 uczniów z 19 szkół. Indywidualnie I miejsce zajęła Edyta Celeban z ZSCKR w Sędziejowicach, II miejsce zajął Michał Brzozowski z ZSCKR w Sędziejowicach, III miejsce zajęła Justyna Bondaruk z ZSCKR w Okszowie.

Drużynowo I miejsce zajął ZSCKR w Sędziejowicach, II miejsce ZSCKR w Okszowie a III miejsce ZSCKR w Siennicy Różanej

XIX Międzyszkolny Konkurs Historyczny pn. „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”

GALERIA

REGULAMIN II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Rolniczych 

„Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” pod patronatem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Organizator konkursu:
 2. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Rolniczych „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

- w siedzibie szkoły: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, tel. 82 569 07 22

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- ze strony internetowej organizatora: zsckr.okszow.edu.pl

 

 1. Adresaci konkursu:
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 • Cele konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowań tradycjami narodowymi i lokalnymi, 
 • pogłębienie wśród dzieci i  młodzieży wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim,
 • upowszechnienie wzorca osobowego Patrona ZSCKR w Okszowie jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu,
 • wspieranie wychowania patriotycznego,
 • praca z uczniami chcącymi poszerzyć zakres swojej wiedzy historycznej,
 • wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
 • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli;
 • wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy, wykorzystujących umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Do konkursu przystępuje maksymalnie 2 uczniów reprezentujących daną szkołę wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
 4. Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
 5. Każdy z uczestników rozwiązuje test on-line na platformie MS Teams 17 maja 2022 roku.
 6. Konkurs tegoroczny ma formę testu, którego tematyka obejmuje zagadnienia:
 • Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy.
 • Śladami Józefa Piłsudskiego w moim regionie.
 • Wkład Józefa Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości i budowę podstaw II RP .
 1. Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać zeskanowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu (w przypadku uczestników niepełnoletnich na formularzu podpis składa także rodzic lub opiekun prawny uczestnika). Jest to równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

 1. Zgłaszanie uczestników:
 2. Dane uczniów zakwalifikowanych do Konkursu należy przesłać do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. z podaniem imienia i nazwiska ucznia, nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela opiekuna.
 3. Za datę zgłoszenia uważa się datę przesłania zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na podany adres mailowy.
 4. Dane należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W informacji zwrotnej zostanie przesłany login i hasło dla uczestników konkursu.

 

 1. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 4. Werdykt komisji jest ostateczny.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
 6. Nagrody będą do odebrania w ZSCKR w Okszowie lub będą przesłane pocztą do szkoły macierzystej.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 maja 2022r. na stronie internetowej ZSCKR w Okszowie.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie uczniów do konkursu wraz z wypełnionym formularzem jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do regulaminu (o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa), a także prawo do unieważnienia Konkursu i do niewyłonienia laureatów.

 

 • Literatura:

Test piszą wszyscy uczniowie, w oparciu o następującą literaturę:

 • Wacław Jędrzejewicz „Józef Piłsudski, 1867- 1935” W-wa 1982
 • Zenon Michalski „Siwy strzelca strój – rzecz o Józefie Piłsudskim”
 • Jędrzejewicz, J. Cisek „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935”,
  W-a 1998
 • Miły wodzu mój- wiersze o Marszałku Józefie Piłsudskim - Pabianice1993
 • Andrzej Garlicki „Józef Piłsudski 1867- 1935”, wyd. III W-wa, 1992
 • Wojciech Roszkowski” Historia Polski1914 – 1991” W-wa, 1992
 • „W stronę Chełma ...” pod redakcją Jana Paszkiewicza, Chełm 2000
 • Artykuły: Kronika Nadbużańska nr 19 z 12.V.1936 r.
 • Zwierciadło nr 24 z 13.VI.1925 r.
 • Zbigniew Lubaszewski „Józef Piłsudski związki z Chełmem i ziemią chełmską”, Chełm 2017Regulamin -  Pobierz Regulamin XIX Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”

 

Organizator:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

Cele konkursu:

 • pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim,
 • upowszechnienie wzorca osobowego Patrona ZSCKR im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu,
 • rozwijanie zainteresowań tradycjami narodowymi i lokalnymi,
 • praca z uczniami chcącymi poszerzyć zakres swojej wiedzy

Uczestnicy:

     uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII i ponadpodstawowych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego

Regulamin konkursu:

 • udział w konkursie jest dobrowolny,
 • eliminacje szkolne przeprowadzają zainteresowani nauczyciele w swoich szkołach,
 • sposób eliminacji szkolnych przygotowują nauczyciele danej szkoły, wyłaniają 3 osoby i zgłaszają je do udziału w konkursie
 • konkurs przeprowadzony będzie w formie testu
 • komisja konkursowa wyłoni trzech najlepszych uczestników w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, możliwe jest także przyznanie wyróżnień
 • ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zostanie dokonane bezpośrednio po konkursie
 • organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w regulaminie z powodów zagrożenia pandemicznego


Termin:

Konkurs odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jozef Piłsudskiego w Okszowie

Szkoły swój udział w konkursie zgłaszają do 30 kwietnia 2022. pisemnie lub drogą mailową na adres:

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Józefa Piłsudskiego w Okszowie

Szkolna 2, 22-105 Okszów

tel. /82/ 569 07 22 fax./82/569 07 32         

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Literatura:

Test piszą wszyscy uczniowie, w oparciu o następującą literaturę:

- Wacław Jędrzejewicz „Józef Piłsudski, 1867- 1935” W-wa 1982

- Zenon Michalski „Siwy strzelca strój – rzecz o Józefie Piłsudskim”

- W. Jędrzejewicz, J. Cisek „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935”, W-wa 1998 

- Miły wodzu mój- wiersze o Marszałku Józefie Piłsudskim - Pabianice1993

- Andrzej Garlicki „Józef Piłsudski 1867- 1935”, wyd. III W-wa, 1992

- Wojciech Roszkowski” Historia Polski1914 – 1991” W-wa, 1992

- „W stronę Chełma ...” pod redakcją Jana Paszkiewicza, Chełm 2000

- Artykuły: Kronika Nadbużańska nr 19 z 12.V.1936 r.

- Zwierciadło nr 24 z 13.VI.1925 r.

- Zbigniew Lubaszewski „Józef Piłsudski związki z Chełmem i ziemią chełmską”, Chełm 2017

 

Osoba odpowiedzialna za konkurs:

Bożena Kaczanowska – ZSCKR w Okszowie tel. 82- 569 - 07 - 22

 

Regulamin - pobierz