10 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się uroczystość z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mottem obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczyniliśmy słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego - ojca polskiej odrodzonej państwowości i Patrona naszej szkoły: "(...)

niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym".

Akademię, o symbolicznej godzinie 11:11, rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała pani Edyta Szymczuk – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, która powitała dostojnych gości przybyłych na uroczystość oraz społeczność szkolną: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów. Celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole zaszczycili parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, proboszcz parafii p/w Św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, służb mundurowych, PANS w Chełmie oraz instytucji współpracujących ze szkołą.

Zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Młodzież ZSCKR wraz ze szkolnym Zespołem Pieśni i Tańca "Okszowiacy" przygotowała wzruszający montaż słowno – muzyczny poświęcony Ojczyźnie. Nad częścią artystyczną czuwały panie: Jadwiga Wosk, Katarzyna Piotrowska, Katarzyna Zaborowska.

 

 

GALERIA